CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Základy elektrokardiografie Autor:Peter Mitro Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Rok vydania:2003 ISBN:80-7097-526-1

Vysokoškolské učebné texty Lekárskej fakulty UPJŠ.