CALL CENTRUM: 055/789 2222

publikacia
Názov:Záťažové testy v kardiológii Autor:Gabriel Valočik Vydavateľstvo:Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Rok vydania:2010 ISBN:978-80-7097-800-9

Záťažové vyšetrenie patrí medzi základné vyšetrovacie metódy v kardiológii. Jeho cieľom je odhaliť patologické procesy v srdci, ktoré sú často v kľude skryté. Zatiaľ najdôležitejšou doménou záťažových testov je neinvazívna diagnostika ischemickej choroby srdca. V súčasnosti sa pri záťažových testoch okrem elektrokardiografie využívajú aj ďalšie modernejšie metodiky, ako je echokardiografia a nukleárne zobrazovacie metodiky. Vďaka týmto novým zobrazovacím metodikám sa v súčasnej kardiológii pri záťaži dajú hodnotiť nielen dávno zaužívané elektrokardiografické prejavy ischémie, ale aj nové parametre, ako je systolická a diastolická funkcia ľavej komory, koronárna rezerva, perfúzia a viabilita myokardu, endoteliálna funkcia, atď. Učebné texty „Záťažové testy v kardiológii“ sú určené poslucháčom medicíny a majú byť návodom k praktickým cvičeniam na klinikách kardiológie.