CALL CENTRUM: 055/789 2222

Aorta je najväčšou tepnou tela, ktorá začína v ľavej komore srdca a pokračuje cez hrudník a brucho, kde cestou zásobuje životne dôležité orgány a končí sa rozdelením na vetvy putujúce do dolných končatín. Aneuryzma brušnej aorty je rozšírenie aorty v jej brušnej časti.

Symptómy

u pacienta nemusia byť vyjadrené vždy a aneuryzma aorty môže byť dlho bezpríznaková. Typické symptómy, ktoré môže pacient pociťovať sú: bolesť vo vnútri brucha, v chrbte alebo pociťuje pulzácie v oblasti brucha.

Príčina vzniku

ateroskleróza, vysoký/nedostatočne korigovaný krvný tlak, vrodená predispozícia, ochorenia spojivového tkaniva, infekcia steny aorty, poranenia (napr. autonehody) a iné.

Rizikové faktory

fajčenie, mužské pohlavie, vysoký vek (väčšinou vzniká u pacientov nad 65 rokov), výskyt aneuryzmy v rodine.

Komplikácie

disekcia aorty (krv tečie do steny aorty) a prasknutie aorty, ktoré sú spojené s vysokým rizikom smrti.

Prevencia vzniku

nefajčiť, vyvážená zdravá strava, udržiavanie adekvátnych hodnôt tlaku krvi a hodnôt cholesterolu, dostatok fyzickej aktivity v strednom stupni záťaže (v prípade diagnostikovanej aneuryzmy aorty je potrebné sa vyhnúť zdvíhaniu ťažkých bremien a fyzickej aktivite pri ktorej sa významne zvyšuje tlak krvi).


Diagnostika

väčšinou sa diagnostikuje náhodne pri realizácii vyšetrení z inej príčiny napr. na CT, MRI, USG brucha.

Liečba

cieľom liečby je zabrániť narastaniu aneuryzmy a/alebo jej riešenie ešte pred vznikom disekcie alebo jej prasknutia. Rozhodnutie o type liečby sa vykonáva na základe veľkosti a rýchlosti progresie ochorenia. V prípade ešte nezávažného postihnutia je voľbou medikamentózna liečba na znižovanie tlaku krvi a zvýšených hladín cholesterolu a pravidelné USG/CT/MRI kontroly (frekvencia kontrol závisí od konkrétneho pacienta a je na rozhodnutí lekára). Chirurgická/intervenčná liečba je odporúčaná v prípade veľkého rozšírenia aorty (aj vzhľadom na pridružené ochorenia pacienta – ochorenia spojivového tkaniva, disekcia aorty v rodine) – pomocou cievnej náhrady alebo stentgraftu.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ