CALL CENTRUM: 055/789 2222

Aorta je najväčšou tepnou tela, ktorá začína v ľavej komore srdca a pokračuje cez hrudník a brucho, kde cestou zásobuje životne dôležité orgány a končí sa rozdelením na vetvy putujúce do dolných končatín. Aneuryzma hrudnej aorty je rozšírenie hornej časti aorty, ktoré môže viesť ku disekcii alebo k prasknutiu a život ohrozujúcemu krvácaniu, často končiacemu smrťou. Väčšinou je však nárast aneuryzmy pomalý pacient je dlho asymptomatický. Ako sa u daného pacienta budú symptómy vyvíjať však nie je možné predpovedať a prvým príznakom môže byť aj náhla smrť pacienta.

Symptómy

bolesť na hrudníku, bolesť v chrbte, chrapot, kašeľ, dýchavica, búšenie srdca, ťažkosti s prehĺtaním.

Rizikové faktory

mužské pohlavie, fajčenie, ateroskleróza, genetická predispozícia, ochorenia spojivového tkaniva – napr. Marfanov syndróm alebo Ehlers-Danlosov syndróm, dvojcípa aortálna chlopňa, úraz a iné.

Prevencia vzniku

udržiavanie adekvátnych hodnôt tlaku krvi a hodnôt cholesterolu, nefajčiť, dostatok fyzickej aktivity v strednom stupni záťaže (v prípade diagnostikovanej aneuryzmy aorty je potrebné sa vyhnúť zdvíhaniu ťažkých bremien a fyzickej aktivite pri ktorej sa významne zvyšuje tlak krvi).


Diagnostika

: väčšinou sa diagnostikuje náhodne pri realizácii vyšetrení z inej príčiny a to na RTG hrudníka, CT, MRI, USG brucha alebo srdca.

Liečba

cieľom liečby je zabrániť narastaniu aneuryzmy a/alebo jej riešenie ešte pred vznikom disekcie alebo jej prasknutia. Rozhodnutie o type liečby sa vykonáva na základe veľkosti a rýchlosti progresie ochorenia. V prípade ešte nezávažného postihnutia je voľbou medikamentózna liečba na znižovanie tlaku krvi a zvýšených hladín cholesterolu a pravidelné USG/CT/MRI kontroly (frekvencia kontrol závisí od konkrétneho pacienta a je na rozhodnutí lekára). Chirurgická/intervenčná liečba je odporúčaná v prípade veľkého rozšírenia aorty (aj vzhľadom na pridružené ochorenia pacienta – ochorenia spojivového tkaniva, bikuspidálna aortálna chlopňa, disekcia aorty v rodine) – pomocou cievnej náhrady alebo stentgraftu.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ