O aortálnu stenózu ide v prípade ak je plocha aortálnej chlopne zmenšená, chlopňa sa nemôže v správnom čase dostatočne otvoriť, čo spôsobí nedostatočné krvné zásobenie celého tela. Aby ľavá komora túto prekážku v toku prekonala, musí vynaložiť pri svojej práci väčšiu námahu a preto jej stena hrubne.

Symptómy

závisia od stupňa zúženia chlopne (od ľahkej aortálnej stenózy, cez stredne závažnú, až po závažnú). Typické symptómy zahŕňajú: bolesti na hrudníku a zadýchavanie, ktoré limitujú vykonávanie fyzickej aktivity, pocity na odpadnutie, búšenie srdca, strata vedomia, a v pokročilom stave aj symptómy zo srdcového zlyhávania – zadýchanie pri minimálnej námahe, opuchy dolných končatín/členkov a brušnej steny.

Príčina vzniku

vrodená odchýlka v počte cípov chlopne (jednocípa alebo dvojcípa chlopňa) – najmä v zmysle skoršej progresie do závažnej chlopňovej chyby, vyšší vek (s vekom sa ukladá viac vápnika do oblasti cípov aortálnej chlopne), reumatická horúčka (v prípade postihnutia reumatickou horúčkou ide často o postihnutie viacerých chlopní, v dnešnej dobe so široko dostupnými možnosťami antibiotickej liečby je to už zriedkavé ochorenie).

Rizikové faktory

vyšší vek, zápal postihujúci aortálnu chlopňu, kardiovaskulárne rizikové faktory: cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, vysoký tlak krvi, chronické obličkové ochorenie, ožarovanie hrudníka.

Komplikácie

srdcové zlyhávanie, vznik krvných zrazenín, cievna mozgová príhoda, arytmie, infekcie chlopne (endokarditída), náhla srdcová smrť.


Diagnostika

fyzikálne vyšetrenie – šelest (pri počúvaní fonendoskopom), EKG (arytmie, znaky preťaženia ľavej komory), ultrazvuk srdca (vrátane vyšetrenia cez pažerák), RTG hrudníka, záťažové vyšetrenie, CT a katetrizačné vyšetrenia srdca – vyšetrovanie tepien zásobujúcich srdce – selektívna koronarografia.

Liečba

závisí od závažnosti postihnutia chlopne, symptómov pacienta a ich progresie. Ak pacient ešte nemá symptómy a postihnutie nie je závažné postačuje medikamentózna liečba a pravidelné ultrazvukové kontroly. Pri pokročilom poškodení je potrebná výmena chlopne, ktorá sa chirurgicky realizuje z prístupu otvoreného hrudníka v jeho strednej časti. Nahradená chlopňa môže byť mechanická alebo biologická. U vysokorizikových pacientov po schválení tímom odborníkov (kardiochirurg, kardiológ, anesteziológ) je možné pacientovi opraviť chlopňu aj cez veľké tepny, prístupom cez slabinu. Tak sa pôvodná chlopňa pacienta nevymieňa, ale do miesta pôvodnej chlopne je rozvinutá nová chlopňa.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ