Ateroskleróza je ochorenie tepien (krvné cievy prenášajúce kyslík a živiny ku cieľovým orgánom), pri ktorom nie sú tepny elastické, ale sú zhrubnuté a tuhšie. Mechanizmom vzniku aterosklerózy je ukladanie tukových častíc (najmä cholesterolu) do steny tepny, tvoriace na nej povlak, ktorý môže prasknúť, čo vyvolá nasadanie krvných doštičiek na poškodené miesto. Tak sa postupom času prietok cez tepny zmenšuje, tepna sa zužuje až sa môže celkom uzavrieť.

Symptómy

ateroskleróza je dlhodobý proces, ktorý začína už v detstve a pokračuje celý život. Pokiaľ je zásobenie orgánov dostatočné je ateroskleróza bezpríznaková. Príznaky neskôr závisia od postihnutého orgánu: srdcové tepny (bolesti na hrudníku), mozgové tepny (náhle znecitlivenie a oslabenie končatín, problémy s rečou, strata videnia, pokles ústneho kútika), tepny dolných končatín (bolesti v lýtkach pri chôdzi), obličkové tepny (vysoký krvný tlak, zlyhanie obličiek).

Príčina vzniku

vysoké hladiny cholesterolu, vysoký krvný tlak, fajčenie, stres, inzulínová rezistencia, cukrovka, obezita, výskyt ochorenia tepien v rodine, nedostatok pohybu.

Komplikácie

koronárna choroba srdca, zúženie tepien vedúcich krv do mozgu, ciev na horných a dolných končatinách, rozšírenie tepien – aneuryzmy.

Prevencia vzniku

vyvážená zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, nefajčenie, udržiavanie primeranej hmotnosti, optimálnych hodnôt tlaku krvi a cholesterolu.


Diagnostika

nemožnosť nahmatať pulzácie na tepnách, šelest nad tepnami (pri počúvaní fonendoskopom), krvné testy, ultrazvuk srdca/ciev dolných končatín/obličiek atď., EKG, záťažové vyšetrenie, angiografické zobrazenie tepien (podľa predpokladaného miesta postihnutia), CT.

Liečba

závisí od typu poškodenia – medikamentózna, intervenčná, chirurgická.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ