CALL CENTRUM: 055/789 2222

Bradykardia je pomalšia činnosť srdca (pod 60 úderov za minútu) ako je normálna. V niektorých prípadoch je bradykardia očakávaná (športovci, počas spánku) alebo žiaduca (napr. aortálna stenóza). Problémom sa stáva, keď srdce bije tak pomaly, že nie je schopné adekvátne zásobovať živinami cieľové orgány alebo ak vznikne náhle. V nepriaznivom prípade vedie ku strate vedomia, srdcovému zlyhávaniu alebo aj srdcovej smrti.

Symptómy

pocity na odpadnutie, únava, dýchavičnosť, strata pamäti, strata vedomia.

Príčina vzniku

narastajúci vek (s vekom klesá frekvencia srdca), poškodenie prevodového systému srdca napríklad pri srdcovom infarkte, zápale srdcového svalu, ako komplikácia operácie srdca, zníženej funkcie štítnej žľazy, medikamentóznej liečbe spomaľujúcej činnosť srdca, minerálovej nerovnováhe.

Prevencia vzniku

zdravá strava, pravidelný pohyb, udržiavanie adekvátnych hodnôt krvného tlaku a nízkeho cholesterolu, nefajčiť, nenadužívať alkohol, eliminovať stres.


Diagnostika

domáce meranie pulzovej frekvencie, EKG (vrátane dlhodobejšieho monitorovania – EKG Holter), záťažové vyšetrenie srdca (zisťovanie vzostupu pulzovej frekvencie pri námahe).

Liečba

liečba vyvolávajúcej príčiny, redukcia liečby spomaľujúcej srdcovú aktivitu, implantácia kardiostimulátora.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ