CALL CENTRUM: 055/789 2222

V srdci sú umiestnené štyri chlopne, ktoré od seba oddeľujú jednak ľavú predsieň a ľavú komoru (mitrálna chlopňa), ľavú komoru a aortu (aortálna chlopňa), pravú predsieň a pravú komoru (trikuspidálna chlopňa) a pravú komoru a pľúcne tepny (pulmonálna chlopňa). Na správnu funkciu srdca a zabezpečovanie jej plniacej a vypudzovacej činnosti sú potrebné nepoškodené všetky štyri. Zjednodušene bývajú chlopne postihnuté dvoma spôsobmi a to stenózou (nedostatočné otváranie chlopne) a regurgitáciou (spätné prúdenie krvi).

Symptómy

závisia od závažnosti postihnutia chlopne a pri minimálnom nemusí mať pacient žiadne ťažkosti. Podľa typu postihnutia a typu chlopne môže pociťovať: sťažené dýchanie (pri námahe/v pokoji/v leže), bolesti na hrudníku, opuchy dolných končatín/členkov, búšenie srdca, únavu, závraty, stratu vedomia.

Príčina vzniku

vrodené poškodenie chlopne, degeneratívne postihnutie chlopne (zhoršujúce sa vekom), reumatická horúčka, postihnutie chlopne pri infarkte srdca, pri zápalovom ochorení srdca (myokarditída) alebo zápalovom ochorení endokardu (endokarditída), kardiomyopatii.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, vznik krvných zrazenín, arytmie, cievna mozgová príhoda, smrť.

Prevencia vzniku

všeobecne prevencia kardiovaskulárnych ochorení – pravidelná fyzická aktivita, vyvážená zdravá strava s obmedzeným príjmom soli a tukov, nefajčiť, nenadužívať alkohol, udržiavanie optimálnej hmotnosti, tlaku krvi a hodnôt cholesterolu.


Diagnostika

šelest (počúvanie fonendoskopom), ultrazvukové vyšetrenie srdca (vrátane vyšetrenia cez pažerák), EKG (arytmie), RTG hrudníka, záťažové vyšetrenie, CT, MR, katetrizačné vyšetrenia srdca.

Liečba

závisí od stupňa postihnutia chlopne a od symptómov pacienta. V počiatočných štádiách je postačujúca medikamentózna liečba, ktorá zmierňuje symptómy, v pokročilých prípadoch je možnosť realizácie intervenčnej (balóniková valvuloplastika, transkatétrová implantácia chlopne) alebo chirurgickej opravy alebo náhrady postihnutej chlopne (plastika chlopne, náhrada biologickou alebo mechanickou chlopňou).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ