CALL CENTRUM: 055/789 2222

Defekt komorového septa je rôzne veľký otvor v medzikomorovej priehradke, priehradke ktorá navzájom od seba oddeľuje pravú a ľavú komoru. Jeho prítomnosť spôsobuje miešanie okysličenej a odkysličenej krvi v srdci. Za normálnych okolností tento otvor nie je nikdy prítomný. U pacienta sa môže vyskytovať po narodení (vrodený – ako izolovaný defekt alebo spolu s inými vrodenými srdcovými chybami) alebo vznikne ako komplikácia pri inom ochorení srdca.

Symptómy

v dospelom veku závisia od veľkosti defektu a sú väčšinou spôsobené základným ochorením, pri ktorom defekt vznikol. Môže ísť o sťažené dýchanie, pocit nedostatku vzduchu, bolesť na hrudníku, zvýšenú pulzovú frekvenciu, modré sfarbenie kože.

Príčina vzniku

väčšinou ako komplikácia srdcového infarktu, infekcie srdca alebo katetrizačných a chirurgických zákrokov

Komplikácie

srdcové zlyhanie, pľúcna hypertenzia, endokarditída, arytmie, náhla smrť a iné.


Diagnostika

šelest (pri počúvaní fonendoskopom), ultrazvukové a katetrizačné vyšetrenie srdca

Liečba

medikamentózna liečba symptómov, katetrizačný alebo chirurgický uzáver defektu.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ