CALL CENTRUM: 055/789 2222

Defekt predsieňového septa je defekt v prepážke, ktorá od seba oddeľuje pravú a ľavú predsieň. Tak dochádza ku zmiešavaniu okysličenej krvi s neokysličenou a preťaženiu pravej časti srdca a pľúc zo zvýšeného prietoku krvi, čo spôsobí vzostup tlaku v pľúcach. Väčšinou ide o vrodený stav. Malé defekty predsieňového septa nie sú závažné, zistia sa náhodne a nevyžadujú žiadnu liečbu, resp. sa samé počas detstva uzavrú. Veľké pretrvávajúce defekty v dospelosti môžu byť príčinou vzniku viacerých komplikácií a preto je vhodné ich v indikovaných prípadoch radšej uzavrieť.

Symptómy

známky srdcového zlyhávania a pľúcnej hypertenzie – dýchavičnosť pri námahe, únava, opuchy dolných končatín/členkov, ďalej búšenie srdca a pocit vynechávania srdca, cievna mozgová príhoda (z paradoxnej embolizácie).

Rizikové faktory

počas tehotenstva (infekcie, užívanie alkoholu, drog, fajčenie, cukrovka u matky, obezita a iné).


Diagnostika

šelest (pri počúvaní fonendoskopom), ultrazvukové vyšetrenie (vrátane ultrazvukového vyšetrenia cez pažerák), RTG hrudníka, EKG (odhalenie arytmií), CT srdca, katetrizačné vyšetrenie srdca (meranie tlakov v jednotlivých častiach srdca aj pľúc).

Liečba

vzhľadom na to, že mnoho defektov sa uzavrie počas detstva, v tom období sú väčšinou postačujú len ultrazvukové kontroly srdca. Na zmiernenie symptómov je vhodná medikamentózna liečba. Ak defekt predsieňového septa pretrváva do dospelosti a je vysoké riziko vzniku komplikácii alebo už pacient nejaké prekonal, je defekt možné uzatvoriť a to buď katetrizačne (miniinvazívne – umiestením oklúdora do miesta defektu cez veľké cievy v slabine) alebo chirurgicky. Výber metódy je na zvážení lekára.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ