CALL CENTRUM: 055/789 2222

Dilatačná kardiomyopatia je ochorenie srdcového svalu charakteristické zväčšovaním srdcových oddielov, najmä ľavej komory, pre ktorú je typické aj stenčovanie jej steny. Prebiehať môže dlho bezpríznakovo a až iné ochorenie (napr. zápal dýchacích ciest) môže odhaliť jeho prítomnosť. Postihuje pacientov väčšinou v strednom veku, častejšie mužov.

Symptómy

dýchavica pri námahe aj v pokoji, znížená fyzická výkonnosť, únava, opuchy dolných končatín/členkov, opuch brušnej steny, bolesti na hrudníku, ťažkosti s trávením, búšenie srdca, pocity na odpadnutie, strata vedomia, náhla srdcová smrť.

Príčina vzniku

geneticky podmienené ochorenie, často však príčina nie je objasnená alebo môže ísť o terminálne zlyhanie srdca, stav po prekonanom zápale srdcového svalu, pokročilú koronárnu chorobu srdca, dlhodobo prebiehajúce arytmie, nadužívanie alkoholu, expozíciu ťažkým kovom, protinádorovú liečbu, tehotenstvo a obdobie po pôrode a iné.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, nedostatočné uzatváranie chlopní (regurgitačné chlopňové chyby), vznik krvných zrazenín a ich uvoľnenie do krvného obehu, arytmie, náhla srdcová smrť.

Prevencia vzniku

nefajčiť, neprijímať nadmerné množstvo alkoholu, vyvážená zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita.


Diagnostika

podozrenie na ochorenie pri výskyte dilatačnej kardiomyopatie v rodine, vyšetrenie krvi, RTG hrudníka (zväčšený tieň srdca), EKG (arytmie), ultrazvuk srdca (zväčšenie srdcových dutín), záťažové vyšetrenie, CT, MRI srdca, katetrizačné vyšetrenia srdca (aj s odberom vzorky biopsie), genetické vyšetrenie a vyšetrenie rodinných príslušníkov, u ktorých je podozrenie na prítomnosť rovnakého ochorenia.

Liečba

ak je jasná príčina ochorenia, tak liečba vyvolávajúcej príčiny, medikamentózna liečba, implantácia tzv. „strojčekov“ na podporu funkcie srdca (srdcová resynchronizačná terapia) a prípadne odvrátenie život ohrozujúcej arytmie (implatovateľný kardio-verter defibrilátor), mechanických podpor srdca až transplatácia srdca (ak nie je úspešná medikamentózna liečba a pretrváva nízka funkcia srdca).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ