CALL CENTRUM: 055/789 2222

Disekcia je závažné ochorenie aorty, pri ktorom sa krv dostane z dutiny aorty do jej steny a prúdi medzi jej vrstvami s následným opätovným návratom do vnútra aorty. Výskyt aortálnej disekcie nie je častý a väčšinou postihuje starších pacientov, skôr mužov. Symptómy sú nešpecifické a môžu sa zameniť s iným ochorení, čo odďaľuje dobu diagnostiky a znižuje šancu na prežitie pacienta a jeho úspešné vyliečenie.

Symptómy

náhle vzniknutá bolesť na hrudníku, vo vrchnej časti chrbta alebo medzi lopatkami (bolesť je ostrá, trhavá, veľmi silná), ktorá smeruje do krku alebo smerom dolu po chrbte, až do brucha a panvy. Ďalej môže byť prítomná strata vedomia, dýchavica, príznaky ako pri cievnej mozgovej príhode (náhle vzniknuté poruchy reči, slabosť, oslabenie polovice tela), nemožnosť nahmatania pulzu na končatine/končatinách.

Príčina vzniku

oslabenie steny aorty alebo jej zápal, dlhodobo prítomné vysoké hodnoty tlaku krvi, vrodené ochorenia spojiva, dvojcípa aortálna chlopňa, úrazy hrudníka (napr. pri autonehode), mužské pohlavie, tehotenstvo, vzpieranie ťažkých váh.

Komplikácie

náhle úmrtie zo závažného krvácania, poškodenie orgánov z ich nedokrvenia, cievna mozgová príhoda, nedovieranie aortálnej chlopne, nahromadenie krvi v osrdcovníku alebo v pleure, srdcový infarkt.

Prevencia vzniku

udržiavanie adekvátnych hodnôt tlaku krvi a hmotnosti, nefajčiť.


Diagnostika

vzhľadom na nešpecifické príznaky, ktoré sú podobné iným ochoreniam býva komplikovaná, no musí byť promptná. Pri podozrení na disekciu sa využíva: transezofageálne ultrazvukové vyšetrenie (realizuje sa cez pažerák po prehltnutí ultrazvukovej sondy), CT, MRI.

Liečba

podľa miesta postihnutia aorty disekciou je nevyhnutná buď okamžitá intervenčná/operačná alebo medikamentózna liečba. Intervenčná/operačná liečba spočíva v rekonštrukcii aorty a zamedzeniu toku krvi mimo jej dutinu (stentgraft, cievna náhrada) a medikamentózna najmä v znižovaní tlaku krvi a zabraňovaniu ďalšej progresie disekcie. Pri oboch typoch liečby sú v ďalšom priebehu u pacienta potrebné pravidelné CT/MRI kontroly.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ