CALL CENTRUM: 055/789 2222

Fibrilácia predsiení patrí supraventrikulárne tachykardie a je najčastejšou sa vyskytujúcou arytmiou, ktorá je spojená s viacerými komplikáciami. Za normálnych okolností je zdrojom elektrického vzruchu jedno miesto – oblasť sínusového uzla v pravej predsieni, z kadiaľ sa ďalej šíri cez vodivý systém do komôr. V prípade fibrilácie predsiení vznikajú vzruchy vo viacerých miestach predsiení a nepravidelne sa prenášajú smerom na komory, čo spôsobí nepravidelnú, väčšinou rýchlu činnosť srdca. Pri tejto dezorganizovanej činnosti prevodového systému dochádza k zmene typu krvného prúdu z laminárneho na turbulentný, čo predisponuje ku vzniku zrazenín v srdci (najmä v ušku ľavej predsiene) a s tým spojených komplikácií (napr. cievna mozgová príhoda, uzáver tepien horných alebo dolných končatín a iné). Flutter predsiení: je podobná arytmia ako je fibrilácia predsiení, ale pri nej je činnosť srdca viac organizovaná. Príznaky a komplikácie majú podobné s fibriláciou predsiení a rozlíšiť sa dajú pomocou EKG. Fibrilácia a flutter nemusia byť u pacienta prítomné počas celého dňa, môžu sa striedať s normálnym (sínusovým) rytmom srdca.

Symptómy

niektorí pacienti epizódy fibrilácie nepociťujú vôbec, pre iných je typické: búšenie srdca (pocit nepravidelnej činnosti srdca, pocit zrýchľovania a spomaľovania), slabosť, znížená fyzická výkonnosť, únava, točenie hlavy, bolesť na hrudníku, sťažené dýchanie.

Príčina vzniku

chlopňové chyby (najmä mitrálnej chlopne), koronárna choroba srdca a infarkt myokardu, kardiomyopatie, srdcové zlyhávanie, ochorenia štítnej žľazy (hypertyreóza – zvýšená činnosť štítnej žľazy), stimulujúce látky (káva, alkohol, fajčenie, energetické nápoje), infekcie, nedostatok minerálov (najmä draslíka), ochorenia pľúc, stres, operácia, obštrukčné spánkové apnoe, ochorenie sínusového uzla, hnačky a často je príčina neznáma.

Rizikové faktory

vyšší vek (s vekom stúpa výskyt), cukrovka, ochorenie obličiek, nadmerné užívanie alkoholu, obezita, výskyt ochorenia v rodine.

Komplikácie

vznik krvných zrazenín v ľavej predsieni, ktoré sa môžu uvoľniť do krvného toku a zapchať niektorú tepnu (v mozgu, pľúcach, končatinách), srdcové zlyhávanie (najmä pri dlhodobo prebiehajúcej nedostatočne liečenej/neliečenej fibrilácii alebo flutteri predsiení).

Prevencia vzniku

zdravý životný štýl (pravidelná fyzická aktivita, redukcia stresu, neprijímať nadmerné množstvo alkoholu, silnej kávy, energetických nápojov, nefajčiť, vyvážená zdravá strava).


Diagnostika

anamnéza pacienta a fyzikálne vyšetrenie (počúvanie fonendoskopom), krvné testy, EKG, EKG Holter (dlhodobé monitorovanie EKG počas 24/48 hodín, 7 dní), implantovateľný slučkový rekordér (niekoľkoročné sledovanie EKG), ultrazvukové vyšetrenie srdca, záťažové vyšetrenie.

Liečba

závisí od dĺžky trvania arytmie. Ak trvá už niekoľko rokov liečba je zameraná len na užívanie liekov proti zrážaniu krvi. V prípade novovzniknutej fibrilácie alebo flutteru predsiení alebo takej ktorá neprebieha dlhodobo je riešením voľby pokus o nastolenie správneho rytmu, či už medikamentóznou liečbou (farmakologická kardioverzia) alebo elektrickým výbojom po krátkodobom uspaní pacienta (EKV – elektrická kardioverzia). Pred nastolením rytmu u pacienta, ktorý doteraz neužíval lieky na riedenie krvi je potrebné ešte pred samotným výkonom realizovať ultrazvukové vyšetrenie srdca cez pažerák (transezofageálne echokardiografické vyšetrenie) s cieľom odhaliť už vzniknuté zrazeniny v srdci. V dlhodobej liečbe sa používajú okrem liekov na riedenie krvi aj lieky udržujúce správny rytmus srdca a lieky na spomalenie srdcovej činnosti. V indikovanom prípade je možnosť aj katetrizačnej liečby fibrilácie predsiení (prerušenie chaotických elektrických dráh v srdci), alebo pri nemožnosti užívania liekov proti zrážaniu krvi uzáver miesta v srdci, kde najčastejšie vznikajú krvné zrazeniny (uzáver uška ľavej predsiene).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ