CALL CENTRUM: 055/789 2222

Hlboká žilová trombóza je prítomnosť krvnej zrazeniny v hlbokom žilovom systéme (najčastejšie v oblasti predkolenia alebo v panvových žilách). Jej výskyt narastá s vekom a častejšie sa vyskytuje u mužov. Podľa toho či sa podarí alebo nepodarí odhaliť príčina vzniku sa delí na vyprovokovanú a nevyprovokovanú (podľa toho sa odvíja dĺžka liečby). Väčšinou máva nekomplikovaný priebeh a život ohrozujúcim ochorením sa stáva ak krvná zrazenina vycestuje z miesta vzniku a putuje krvným tokom až do pľúc, kde môže spôsobiť pľúcnu embóliu.

Symptómy

bolesť, opuch, tŕpnutie a kŕče postihnutej končatiny, končatina je teplá, sfarbená domodra.

Príčina vzniku

faktory zvyšujúce riziko vzniku hlbokej žilovej trombózy: dlhodobá imobilita (operácie, úrazy, dlhodobé cestovanie), porucha zrážania krvi (vrodená, získaná), nádorové ochorenie, hormonálna substitučná liečba a antikoncepcia, tehotenstvo, dehydratácia, výskyt hlbokej žilovej trombózy v rodine, nadváha/obezita, fajčenie.

Komplikácie

pľúcna embólia (prejavuje sa náhle vzniknutou dýchavicou, vysokou frekvenciou srdca, bolesťami na hrudníku, vykašliavaním krvi), posttrombotický syndróm (vzniká ako stav po hlbokej žilovej trombóze, kedy krv stagnuje v poškodenej cieve a prejavuje sa dlhodobými bolesťami a opuchom končatiny so sklonom ku tvorbe otvorených defektov).

Prevencia vzniku

vyhnúť sa dlhodobému sedeniu a zotrvávaniu v rovnakej pozícii, nefajčiť, pravidelná fyzická aktivita.


Diagnostika

ultrazvukové vyšetrenie žíl, krvné testy, CT (pri podozrení na pľúcnu embóliu).

Liečba

medikamentózna (na rozpustenie krvných zrazenín, dlhodobá na posilnenie žilovej steny), kompresné pančuchy, intervenčná s priamym rozpustením trombu v mieste vzniku.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ