CALL CENTRUM: 055/789 2222

Vysoký krvný tlak je najčastejšie kardiovaskulárne ochorenie, ktoré môže v prípade nedostatočnej liečby viesť ku mnohým komplikáciám a vo výnimočných prípadoch až ku smrti pacienta. Nevýhodou hypertenzie je, že vzhľadom na bezpríznakový priebeh môže byť dlho nediagnostikovaná. Na druhej strane, odhaliť vysoký krvný tlak nie je komplikované a postačí jednoduché odmeranie tlakomerom, buď doma alebo v ambulancii lekára pri pravidelnej lekárskej prehliadke.

Symptómy

pacient je často asymptomatický (aj pri extrémne vysokých hodnotách tlaku krvi), môže však pociťovať bolesti hlavy, mať krvácanie z nosa a bolesti na hrudníku.

Príčina vzniku

primárna hypertenzia (vo väčšine prípadov, nemá jednoznačnú príčinu), sekundárna (v menšine prípadov, vyskytuje sa pri iných ochoreniach – endokrinologické, obličkové, pľúcne, abnormality obličkových ciev a v detskom veku).

Rizikové faktory

vek (so zvyšujúcim sa vekom je výskyt hypertenzie vyšší), nadváha/obezita, výskyt hypertenzie v rodine, fajčenie, nadmerný príjem soli v strave, nadmerné užívanie alkoholu, stres a iné.

Komplikácie

nekontrolovaná hypertenzia môže viesť ku infarktu srdca alebo cievnej mozgovej príhode, vzniku, zväčšovaniu sa až k prasknutiu cievnej výdute – aneuryzmy (aorty, mozgových a iných ciev), srdcovému zlyhávaniu, poškodeniu zraku, problémom s pamäťou, demencii.

Prevencia vzniku

príjem vyváženej zdravej stravy s nízkym obsahom soli a cholesterolu, pravidelná fyzická aktivita a udržiavanie adekvátnej hmotnosti, neužívanie veľkého množstva alkoholu, nefajčenie, vyhýbanie sa stresu, pravidelné meranie tlaku krvi a zaznamenávanie jeho hodnôt.


Diagnostika

meranie krvného tlaku doma a pri pravidelných lekárskych prehliadkach u všeobecného lekára (ideálne na oboch horných končatinách, ramennou manžetou, po minimálne 5 minútach fyzického a psychického pokoja, pričom je vhodné robiť priemer z troch meraní). Presnejšie ako jednorazové meranie je však dlhodobejšie meranie tlaku krvi pomocou 24 hodinového tlakového Holtra – jeho výhodou je meranie tlaku aj v noci počas spánku.

Liečba

hodnoty normálneho krvného tlaku by mali byť do 120/80 mmHg (hodnoty môžu byť však pre rôzne skupiny pacientov vzhľadom na ich pridružené ochorenia a vek rôzne).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ