CALL CENTRUM: 055/789 2222

Hypertrofia je zhrubnutie steny, v tomto prípade ľavej komory, ktoré vzniká keď sa ľavá komora snaží kompenzovať iné srdcové ochorenie, pri ktorom je potrebné vyvinúť väčšiu námahu na prečerpanie krvi. V úvode ide o vítaný kompenzačný jav, ktorý sa postupom času stane nežiaducim, keďže komora sa stáva menej elastickou a zhoršuje sa jej plnenie aj plnenie tepien vyživujúch srdcový sval.

Symptómy

zadýchavanie, únava, bolesť na hrudníku (často po námahe), búšenie srdca, závraty, strata vedomia.

Príčina vzniku

vysoký krvný tlak (najmä nedostatočne korigovaný), aortálna stenóza, dlhodobé intenzívne svalové cvičenie.

Rizikové faktory

vek (so stúpajúcim vekom výskyt narastá), nadváha/obezita, výskyt hypertrofie v rodine, ženské pohlavie.

Komplikácie

zhoršené krvné zásobenie srdca, srdcové zlyhávanie, búšenie srdca, náhla srdcová smrť.

Prevencia vzniku

udržiavanie adekvátnych hodnôt tlaku krvi, pravidelná stredne náročná fyzická aktivita, vyvážená zdravá strava (znížený obsah soli a tukov, väčšie množstvo zeleniny), nefajčiť.


Diagnostika

zisťovanie rovnakého postihnutia v rodine, EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca (vylúčenie postihnutia aortálnej chlopne).

Liečba

liečba základného ochorenia (medikamentózna liečba vysokého krvného tlaku, chirurgická liečba aortálnej stenózy)

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ