CALL CENTRUM: 055/789 2222

Hypertrofická kardiomyopatia je ochorenie srdcového svalu, ktoré sa prejavuje zhrubnutím jeho stien, ich prestavbou, poruchou plnenia srdca a vznikom arytmií. Ak hypertrofia postihne miesto v ľavej komore, kde krv opúšťa srdce môže vytvoriť prekážku pri vypudzovaní krvi, čo sa prejaví stratou vedomia pacienta.

Symptómy

zadýchavanie a bolesti na hrudníku pri námahe, búšenie srdca, pocity na odpadnutie, strata vedomia, náhla srdcová smrť (vysoké riziko majú vrcholoví športovci).

Príčina vzniku

ochorenie môže byť geneticky podmienené alebo vznikne ukladaním metabolitov.

Komplikácie

srdcové zlyhávanie a v pokročilom štádiu vznik dilatačnej kardiomyopatie, obštrukcia výtoku krvi z ľavej komory, postihnutie mitrálnej chlopne, náhla srdcová smrť (život ohrozujúce arytmie – komorová tachykardia a komorová fibrilácia), fibrilácia predsiení.

Prevencia vzniku

nie je dostupná, keďže väčšinou ide o vrodené ochorenie.


Diagnostika

zisťovanie prítomnosti rovnakého ochorenia v rodine a genetické vyšetrenie (najmä ak boli prítomné náhle úmrtia v rodine), ultrazvukové vyšetrenie srdca (možné je aj vyšetrenie cez pažerák), EKG a Holter EKG vyšetrenie (arytmie), záťažové vyšetrenie, MRI.

Liečba

v prípade nezávažného zhrubnutia stien ľavej komory je dostatočná len medikamentózna liečba. Ak už pacient stratil vedomie alebo je vysoko rizikový pre stratu vedomia, je potrebné zvážiť implantáciu kardioverter-defibrilátora, ktorý v prípade odhalenia závažnej arytmie ju vie ukončiť. Pri závažnom postihnutí a prítomnosti symptómov je možné hrúbku steny zmenšiť či už počas katetrizačného zákroku vstreknutím alkoholu do tepny zásobujúcej tú časť steny srdca, ktorá je zhrubnutá (alkoholová septálna ablácia) alebo vyseknutím časti zhrubnutej steny chirurgicky (septálna myektómia).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ