CALL CENTRUM: 055/789 2222

Srdcový infarkt vzniká najčastejšie na aterosklerotickom podklade. V jeho priebehu dôjde ku prasknutiu tukového plátu v stene tepny vyživujúcej srdce a následnému ukladaniu krvných doštičiek na poškodené miesto, následkom čoho sa tepna upchá a zastaví sa tak tok krvi. Keďže srdce pri tom nie je dostatočne cez tepny vyživované, ak nedôjde k rýchlemu spriechodneniu upchatej tepny, časť srdca, ktorá jej ňou vyživovaná odumrie.

Symptómy

tlaková alebo pálivá bolesť na ľavej strane hrudníka alebo v strede hrudníka/za hrudnou kosťou, ktorá sa môže šíriť smerom do ľavého ramena, sánky alebo chrbta, sťažené dýchanie, napínanie na vracanie, vracanie, studený pot, únava, točenie hlavy, strata vedomia. Dôležité je myslieť na fakt, že nie všetci pacienti musia mať rovnako vyjadrené ťažkosti, napríklad pacienti s cukrovkou nemusia trpieť bolesťou vôbec. U niektorých pacientov zase prvým príznakom môže byť náhla smrť. Aj dlhšie pred infarktom môže pacient udávať bolesti na hrudníku pri námahe, sťažené dýchanie, ktoré po zastavení v činnosti prestanú (stabilná angina pectoris). Ak vznikne typická tlaková alebo pálivá bolesť u pacienta náhle, je potrebné okamžite vyhľadať prvú pomoc.

Príčina vzniku

väčšinou ateroskleróza, menej často krvná zrazenina alebo spazmus (stiahnutie) tepny.

Rizikové faktory

vek (rizikovejší sú muži a srdcový infarkt u nich vzniká skôr ako u žien), fajčenie, vysoký tlak krvi, vysoké hladiny cholesterolu, obezita, cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia v rodine, nedostatok fyzickej aktivity.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, chlopňová chyba, arytmie, náhla srdcová smrť.

Prevencia vzniku

redukcia rizikových faktorov a užívanie predpísanej medikamentóznej liečby.


Diagnostika

EKG, vyšetrenie krvi, ultrazvukové vyšetrenie srdca, katetrizačné vyšetrenie srdcových tepien (zobrazenie tepien vyživujúcich srdce a identifikácia miesta vzniku infarktu a následným ošetrením), CT a MRI na diagnostikovanie komplikácii infarktu srdca.

Liečba

okamžité spriechodnenie tepny, ktorá vyvolala srdcový infarkt (katetrizačná liečba – balóniková plastika, implantácia stentu, rozpustenie krvnej zrazeniny), chirurgická liečba (aorto-koronárne premostenie – bypass), medikamentózna liečba a liečba rizikových faktorov.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ