CALL CENTRUM: 055/789 2222

Medzi najzávažnejšie, často fatálne končiace komorové arytmie patrí komorová fibrilácia a komorová tachykardia. Obe vznikajú v oblasti komôr a sú zodpovedné za rýchlu činnosť srdca, čo spôsobí, že komory sa nestihnú najprv dostatočne naplniť a potom vypumpovať dostatok krvi do krvného obehu a cieľových orgánov. Majú spoločné vlastnosti, no komorová fibrilácia je na rozdiel od tachykardie viac chaotická. Pokiaľ neskončia samé alebo nie sú v skorom čase zrušené (kardio-pumonálna resusucitácia, defibrilácia) vedú náhle k smrti pacienta. O komorovej fibrilácii alebo tachykardii hovoríme ak trvá viac ako 30 sekúnd.

Symptómy

ak trvá krátko, pacient ju nemusí vôbec spozorovať, tachykardia (vysoká pulzová frekvencia), bolesť na hrudníku, búšenie srdca, ťažké dýchanie, pocit na vracanie, vracanie, závrat, strata vedomia, náhla smrť.

Príčina vzniku

srdcový infarkt, už vzniknutá jazva po vyhojení predošlého infarktu srdca, štrukturálne ochorenia srdca, kardiomyopatie, minerálová nerovnováha, nežiaduce účinky niektorých liekov, užívanie drog, úraz srdca.

Komplikácie

často vedie ku náhlej srdcovej smrti.

Prevencia vzniku

vyšetrovanie u pacientov, ktorých mali náhlu srdcovú smrť v rodine alebo sami prekonali komorovú arytmiu, všeobecná prevencia kardiovaskulárnych ochorení – pravidelná fyzická aktivita, vyvážená zdravá strava s obmedzeným príjmom soli a tukov, nenadužívať alkohol, nefajčiť, udržiavať adekvátnu hmotnosť tela, vyhýbať sa stresu.


Diagnostika

v prípade týchto arytmií ide o akútny stav, ktorý sa dá spoznať podľa náhle vzniknutých ťažkostí pacienta, nepravidelného pulzu a EKG záznamu. Ak sa podarí arytmiu zvrátiť potom je potrebné pátrať po príčinách jej vzniku – krvné testy, EKG (aj dlhodobejšie spôsoby monitorovania EKG – EKG Holter vyšetrenie), ultrazvukové vyšetrenie srdca, angiografia tepien vyživujúcich srdce, elektrofyziologické vyšetrenie, CT, MRI.

Liečba

kardiopulmonálna resuscitácia, defibrilácia, liečba vyvolávajúcej príčiny, medikamentózna liečba, implantácia kardio-verter defibrilátora (vie ukončiť komorovú fibriláciu a tachykardiu).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ