CALL CENTRUM: 055/789 2222

Extrasystola je srdcový sťah, ktorý predbehne predpokladaný úder srdca. Podľa toho, kde v priebehu prevodového systému extrasystoly vznikajú sa delia, na tie ktoré vznikajú v predsieni a na tie, ktoré vznikajú v komore. Extrasystoly sú bežným javom, ktorý sa vyskytuje aj u zdravých ľudí a pokiaľ nevznikajú vo veľmi vysokom počte nie je potrebné ich riešiť. Môžu byť izolované alebo sa vyskytujú viaceré po sebe, základný rytmus je však správny, teda sínusový.

Symptómy

niektorí pacienti extrasystoly vôbec nevnímajú, iní presne vedia, kedy sú u nich prítomné. Medzi typické symptómy patria: pocit vynechávania srdca, „preskočenie srdca“, pocit „stiahnutia srdca“, vnímanie vlastného pulzu.

Príčina vzniku

u zdravých ľudí nie je príčina vzniku vždy jasná, u pacientov po infarkte srdca vznikajú extrasystoly v mieste jazvy, ktorá vznikla po vyhojení miesta infarktu, vzniknúť môžu aj po prekonaní zápalového ochorenia srdca, vrodených chybách srdca, kardiomyopatiách, minerálovej nerovnováhe, nadmernom príjme alkoholu a kávy, nervozite, pri niektorých liekoch, pri cvičení.

Komplikácie

pri vysokom počte extrasystol vo výnimočných prípadoch môže hroziť vznik srdcového zlyhávania, prechod do malígnej poruchy rytmu, ktorá môže viesť až ku náhlej srdcovej smrti.


Diagnostika

EKG (aj dlhodobejšie monitorácie EKG – EKG Holter) – podľa neho sa dá identifikovať miesto vzniku extrasystol, záťažové EKG.

Liečba

väčšinou liečbu nevyžadujú a postačujú režimové opatrenia (pravidelná fyzická aktivita, nefajčiť, neprijímať veľké množstvo alkoholu a kávy). V prípade prítomnosti vyššieho počtu extrasystol je vhodná medikamentózna liečba, ktorá ich počet znižuje. Ak aj napriek liečbe pretrváva veľké množstvo extrasystol je možné zvažovať rádiofrekvenčnú katétrovú abláciu (invazívna liečba, pri ktorej sa miesto vzniku odstráni).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ