CALL CENTRUM: 055/789 2222

Koronárna choroba srdca je ochorenie, pri ktorom nie sú koronárne tepny (tepny vyživujúce srdce) schopné dostatočne zásobovať srdce krvou. Vzniká na podklade aterosklerózy, ktorá progreduje počas celého života.

Symptómy

bolesť na ľavej strane hrudníka charakteru tlaku alebo pálenia (je vyvolaná fyzickou, ale aj psychickou záťažou, ustupuje po zastavení činnosti), zadýchavanie, pri vystupňovaní stavu až akútny koronárny syndróm.

Príčina vzniku

ateroskleróza potencovaná fajčením, vysokým tlakom krvi a vysokými hladinami cholesterolu (hlavne LDL), cukrovkou, sedavým spôsobom života a nezdravou životosprávou.

Rizikové faktory

zvyšujúci sa vek, mužské pohlavie, v rodine sa vyskytujúca koronárna choroba srdca, nadváha/obezita, stres.

Komplikácie

akútny koronárny syndróm, srdcové zlyhávanie, arytmie.

Prevencia vzniku

nízkocholesterolová diéta, nefajčiť, udržiavať normálne hodnoty tlaku krvi a hladín cholesterolu, udržiavanie primeranej hmotnosti, redukovať stres.


Diagnostika

EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca, záťažové vyšetrenie (napr. bicyklová ergometria), katetrizačné vyšetrenie tepien zásobujúcich srdce (selektívna koronarografia), CT koronárnych artérií.

Liečba

úprava rizikových faktorov, medikamentózna liečba, v prípade zistenia zúženia tepny jej plastika (angioplastika s roztiahnutím zúženého miesta balónikom alebo s implantáciou stentu) event. chirurgická operácia (aorto-koronárny bypass).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ