Mikrovaskulárna angina pectoris je ochorenie pri ktorom sú postihnuté malé tepny vyživujúce srdce (na rozdiel od akútneho koronárneho syndrómu, kde sú postihnuté veľké tepny srdca). Častejšie postihuje ženy, pacientov s cukrovkou a vysokým tlakom krvi.

Symptómy

bolesti na hrudníku pri námahe alebo v strese, ktoré môžu prechádzať smerom do ľavého ramena, krku, sánky, chrbta alebo vrchnej časti brucha (bolesti po zastavení odoznejú), sťažené dýchanie, nízka tolerancia námahy.

Príčina vzniku

rovnako ako pri ochorení veľkých tepien srdca je to ateroskleróza, cukrovka, vysoký krvný tlak a vysoké hladiny cholesterolu, obezita, fajčenie, nezdravá strava.

Prevencia vzniku

nefajčiť, udržiavať normálne hodnoty tlaku krvi a hladín cholesterolu, udržiavanie primeranej hmotnosti, redukovať stres.


Diagnostika

typické príznaky, vylúčenie významného postihnutia veľkých tepien vyživujúcich srdce pomocou CT angiografie alebo katetrizačného vyšetrenia srdcových tepien – selektívna koronarografia), záťažové vyšetrenie srdca, PET scan.

Liečba

medikamentózna a ovplyvnenie rizikových faktorov.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ