CALL CENTRUM: 055/789 2222

Mitrálna regurgitácia je stav keď sa chlopňa dostatočne neuzatvára a krv sa vracia naspäť z ľavej komory do ľavej predsiene. Delí na primárnu (pri poškodenej chlopni) a sekundárnu (pri poškodenej ľavej komore) mitrálnu regurgitáciu.

Symptómy

ak nie je postihnutie chlopne závažné, pacient nemusí mať žiadne symptómy. S progresiou ochorenia však môže vzniknúť: sťažené dýchanie (aj v leže), únava, búšenie srdca, opuch členkov/dolných končatín.

Príčina vzniku

poškodenie tkaniva chlopne alebo jej závesného aparátu a poškodenie ľavej komory pri reumatickej horúčke, infekčnej endokarditíde, srdcovom infarkte, kardiomyopatii, úraze, fibrilácii predsiení.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, fibrilácia predsiení, pľúcna hypertenzia, endokarditída.

Prevencia vzniku

udržiavanie optimálnych hodnôt tlaku krvi, vyvážená zdravá strava, nefajčiť, neužívať alkohol v nadmernej miere, pravidelná fyzická aktivita.


Diagnostika

šelest (pri počúvaní fonendoskopom), EKG (arytmie), ultrazvukové vyšetrenie srdca (vrátane vyšetrenia cez pažerák), katetrizačné vyšetrenie tepien vyživujúcich srdce (pátranie po ischemickej chorobe srdca).

Liečba

medikamentózna na ovplyvnenie symptómov do doby pokiaľ nejde o závažné postihnutie chlopne. Ak je postihnutie chlopne závažné potrebná je katetrizačná alebo chirurgická operácia (oprava chlopne alebo jej nahradenie).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ