Náhla zástava srdca vzniká väčšinou z dôvodu poškodenia elektrickej funkcie srdca, čím sa zastaví jeho funkcia a krv sa prestane pumpovať do celého tela. Ak okamžite nedôjde ku zásahu zvonku, pacient zomrie.

Symptómy

náhly kolaps, nemožnosť nahmatať pulz pacienta, pacient nedýcha, nie je pri vedomí. Pred zástavou srdca môžu byť prítomné varovné signály ako hrudný dyskomfort, sťažené dýchanie, slabosť, búšenie srdca, alebo zástava srdca príde náhle.

Príčina vzniku

najčastejšou príčinou je srdcová arytmia, ďalej to je srdcový infarkt, kardiomyopatia, závažné chlopňové chyby a iné.

Rizikové faktory

fajčenie, vysoký tlak krvi, ochorenia srdca v rodine (vrátane náhlej srdcovej smrti), vysoké hladiny cholesterolu, obezita, cukrovka. Ďalšie faktory, ktoré zvyšujú riziko náhlej srdcovej smrti sú predošlý srdcový infarkt, vek, mužské pohlavie, obštrukčné spánkové apnoe, ochorenia obličiek.

Komplikácie

ak nedôjde ku zvráteniu arytmie dostatočne rýchlo a strata vedomia trvá príliš dlho dochádza ku poškodeniu mozgu a ďalších orgánov.

Prevencia vzniku

nefajčiť, udržiavať adekvátnu telesnú váhu, neprijímať veľké množstvo alkoholu, zdravá strava, pravidelný pohyb, vyhýbanie sa stresu.


Diagnostika

ak pacient prežije náhlu zástavu srdca je potrebné pátranie po jej príčine, vhodné sú: EKG (aj dlhodobejšie monitorovanie EKG – EKG Holter), krvné testy, ultrazvukové vyšetrenie srdca, koronárna angiografia (pátranie po ischemickej chorobe srdca), CT srdca.

Liečba

okamžitá kardio – pulmonálna resuscitácia, defibrilácia, na zabránenie ďalšej epizódy náhlej zástavy srdca je vhodná medikamentózna liečba, implantácia kardio-verter defibrilátora (vie zrušiť arytmiu, ktorá vedie ku zástave srdca), rádiofrekvenčná katétrová ablácia a liečba vyvolávajúcej príčiny napr. koronárnej choroby srdca.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ