CALL CENTRUM: 055/789 2222

Trikuspidálna chlopňa je trojcípa chlopňa srdca, ktorá sa nachádza medzi pravou predsieňou a pravou komorou. Izolované postihnutie tejto chlopne je ojedinelé, väčšinou býva postihnutá aj iná chlopňa srdca. Typy poškodenia trikuspidálnej chlopne: regurgitácia (nedostatočnosť chlopne), stenóza (zúženie chlopne – zriedkavo, väčšinou pri reumatickej horúčke a vrodené chyby trikuspidálnej chlopne. Trikuspidálna regurgitácia – Ide o nedostatočné uzatváranie trikuspidálnej chlopne, kedy sa krv vracia naspäť z pravej komory do pravej predsiene.

Symptómy

zadýchavanie pri námahe, únava, znížená fyzická výkonnosť, opuchy dolných končatín/členkov, opuch brušnej steny, arytmie, pulzácia ciev na krku, v konečnom štádiu až zlyhávanie srdca.

Príčina vzniku

väčšinou vzniká ako následok preťaženia ľavej časti srdca, pri ktorom sa zväčší aj pravá komora a teda cípy chlopne sa od seba oddelia (napr. mitrálne alebo aortálne chlopňové chyby, nedostatočne korigované hodnoty tlaku krvi), infekčná endokarditída, dilatačná kardiomyopatia (vrodená, alebo získaná po prekonaní infekcie, pri postihnutí tepien zásobujúcich sval, atď.), stav po srdcovom infarkte, úrazy (autohavárie), reumatická horúčka (t.č. pri široko dostupnej ATB liečbe už raritné ochorenie), vrodené srdcové ochorenia, pľúcne ochorenia.

Komplikácie

fibrilácia predsiení, srdcové zlyhávanie.


Diagnostika

EKG (arytmie), ultrazvukové vyšetrenie srdca (vrátane vyšetrenia cez pažerák), MRI, katetrizačné vyšetrenie srdca (merania tlakov v jednotlivých častiach srdca a v pľúcach).

Liečba

liečba základného ochorenia. Pri nezávažnom postihnutí je postačujúca medikamentózna liečba, pri závažnom je potrebná chirurgická (zriedkakedy ako izolovaná oprava, väčšinou s operáciou vyvolávajúcej príčiny). Dáva sa prednosť oprave chlopne pred jej náhradou, tá sa realizuje len vo veľmi výnimočných prípadoch.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ