Perikardiálny výpotok znamená nahromadenie tekutiny v osrdcovníku (perikarde). Perikard je obal, ktorý pokrýva povrch srdca a skladá sa z dvoch vrstiev. Za normálnych okolností je medzi vrstvami malé množstvo tekutiny, ktoré zabezpečuje, že sa vrstvy po sebe netrú, ale kĺžu. Avšak v prípade zápalu alebo poranenia perikardu sa v ňom hromadí väčšie množstvo tekutiny, ktoré môže viesť k závažným komplikáciám až ku smrti pacienta.

Symptómy

sú závislé od množstva perikardiálneho výpotku, rýchlosti jeho nahromadenia a môžu zahŕňať: sťažené dýchanie, problémy s dýchaním v horizontálnej polohe, bolesť za hrudnou kosťou.

Príčina vzniku

zápalové ochorenie osrdcovníka (vírusové, bakteriálne, spôsobené hubami), stav po infarkte srdca, autoimunitné ochorenia, metastazované nádorové ochorenia, stav po ožiarení hrudníka, pri endokrinologických ochoreniach, v súvislosti s užívanými liekmi, zranením, často je však príčina vzniku výpotku neznáma.


Diagnostika

počúvanie fonendoskopom, EKG, RTG hrudníka, ultrazvukové vyšetrenie srdca, pátranie po príčine vzniku perikardiálneho výpotku, prípadne laboratórny rozbor výpotku.

Liečba

medikamentózna liečba vyvolávajúcej príčiny, v prípade väčšieho množstva výpotku odstránenie výpotku pomocou ihly, chirurgické otvorenie perikardu a vypustenie nahromadenej tekutiny.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ