CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pľúcna fibróza zahŕňa množstvo ochorení, ktoré v pokročilom štádiu vedú ku zhrubnutiu tkaniva pľúc, jeho zjazvovateniu, strate ich elasticity a zhoršeniu poddajnosti, čo vyústi do sťaženej výmeny dýchacích plynov. Zvyčajne nemá jasnú príčinu vzniku a označuje ako ako tzv. idiopatická. Vyliečiť fibrózu nie je možné, možné je zmierniť len jej prejavy a predĺžiť život pacienta, v niektorých prípadoch si vyžaduje až transplantáciu pľúc.

Symptómy

zadýchavanie sa pri námahe, suchý kašeľ, únava, nevysvetliteľný pokles hmotnosti, rozšírenie a zaoblenie koncov prstov (tzv. paličkovité prsty), vysoká citlivosť na respiračné ochorenia.Často sa prejavuje náhlym zhoršením stavu pacienta, ktorý vyžaduje okamžitú hospitalizáciu a liečbu.

Príčina vzniku

expozícia toxínom a pľúca znečisťujúcim látkam, liečivá, systémové ochorenia, ochorenia spojiva, stav po ožiarení hrudníka napr. pre karcinóm prsníka, výskyt ochorenia v rodine, gastroezofageálny reflux.

Rizikové faktory

vek (častejšie vo vyššom veku), pohlavie (častejšie u mužov), fajčenie, práca v znečistenom ovzduší, genetická predispozícia.

Komplikácie

pravostranné zlyhanie srdca, pľúcna hypertenzia, respiračné zlyhanie, vznik karcinómu pľúc.

Prevencia vzniku

nevystavovať sa dýchaniu škodlivín v ovzduší, nosenie ochranných pomôcok, nefajčiť, očkovanie, pravidelná fyzická aktivita.


Diagnostika

informácia o expozícii znečistenému prostrediu, počúvanie pľúc fonendoskopom, vyšetrenie krvi, RTG hrudníka, CT pľúc, ultrazvukové vyšetrenie srdca, funkčné vyšetrenie pľúc, pulzová oxymetria, zmeranie množstva kyslíka v tepnovej krvi, záťažové vyšetrenie, biopsia pľúc (počas bronchoskopie, chirurgická).

Liečba

možná je liečba len na zmiernenie symptómov ochorenia – medikamentózna, oxygenoterapia alebo transplantácia pľúc.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ