CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pľúcna hypertenzia je ochorenie pri ktorom je zvýšený tlak v pľúcnych tepnách a v pravých oddieloch srdca. Keďže dochádza k poškodeniu a zúženiu pľúcnych tepien pravá komora musí pri vypudzovaní krvi do tepien pľúc vynakladať väčšiu námahu, to môže spôsobiť jej oslabenie až zlyhanie. Pľúcna hypertenzia môže byť veľmi závažným progredujúcim ochorením, ktoré je často neliečiteľné a pomerne skoro končí smrťou pacienta.

Symptómy

závisia od závažnosti postihnutia a rýchlosti vzniku ochorenia, pričom v prvých štádiách nemusia byť prítomné žiadne symptómy. Ak sa ochorenie zhoršuje alebo vznikne náhle prejavuje sa sťažené dýchanie, únava, tlak na hrudníku, opuchy dolných končatín/členkov, zvýšená pulzová aktivita, domodra sfarbená pokožka pier a tváre, strata vedomia.

Príčina vzniku

často je príčina neznáma, môže byť spôsobená ochorením ľavostranných oddielov srdca a ľavostrannými chlopňovými chybami, pľúcnym ochorením, zúžením pľúcnych tepien spôsobenými krvnými zrazeninami, skratovými chybami a nádormi. Podľa príčiny vzniku môže ísť o akútne vzniknutú pľúcnu hypertenziu alebo chronický prebiehajúci stav.

Komplikácie

zväčšenie pravostranných dutín srdca, pravostranné srdcové zlyhanie, arytmie, krvácanie do pľúc.

Prevencia vzniku

nefajčiť, vyhýbať sa dlhodobému zotrvávaniu v jednej polohe (dlhé cestovanie, dlhé lety), urdžiavať adekvátne hodnoty tlaku krvi a cholesterolu, dodržiavať vyváženú zdravú stravu, zvážiť užívanie hormonálnej substitúcie.


Diagnostika

je komplikovaná, keďže pacient nemá často žiadne symptómy. Väčšinou ju nie je možné diagnostikovať ani z fyzikálneho vyšetrenia, ale potrebné sú vyšetrovacie metódy ako: krvné testy, ultrazvukové vyšetrenie srdca a prípadne žíl dolných končatín, RTG hrudníka, vyšetrenie pľúcnych tepien pomocou CT s podaním kontrastnej látky, katetrizačné vyšetrenie srdca aj s meraním tlakov v pravostranných oddieloch srdca, funkčné vyšetrenie pľúc, ventilačno-perfúzny scan, biopsia.

Liečba

v niektorých prípadoch nie je možné pľucnu hypertenziu celkom vyliečiť, ale pozornosť sa venuje subjektívnemu zlepšeniu zdravotnému stavu pacienta a zmierneniu symptómov ochorenia medikamentóznou liečbou. V prípade liečiteľnej príčiny je potrebné sa zamerať na jej odstránenie (operácia ľavostranných chlopňových chýb, liečba pľúcnej embólie). V niektorých prípadoch je indikované chirurgické riešenie (napr. odstránenie nádoru z pľúcnej tepny, prípadne transplantácia pľúc).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ