CALL CENTRUM: 055/789 2222

Pre pulmonálnu stenózu je charakteristické zúženie chlopne, kvôli ktorému je spomalený tok krvi smerom z pravej komory do pľúcnych tepien. Na tento stav reaguje pravá komora svojim zhrubnutím, čo jej uľahčuje prekonať odpor kladený pľúcnou chlopňou. Pulmonálna stenóza je väčšinou vrodené ochorenie, v dospelosti sa vyvíja len zriedka a to spolu s postihnutím iných chlopní.

Symptómy

únava, sťažené dýchanie – najmä pri námahe, bolesť na hrudníku, strata vedomia.

Príčina vzniku

nedostatočná rýchlosť rastu chlopne počas vývoja v tele matky, v dospelosti napríklad reumatická horúčka.

Komplikácie

infekčná endokarditída, srdcové zlyhávanie (pravostranné), arytmie. Závažná pulmonálna stenóza je riziková pre pacientku počas tehotenstva a pôrodu.


Diagnostika

väčšinou sa diagnostikuje v detstve, no môže sa zistiť až v dospelosti pri počúvaní fonendoskopom (šelest), vhodné je ultrazvukové vyšetrenie srdca, CT, katetrizačné vyšetrenia.

Liečba

mierne postihnutie chlopne liečbu nevyžaduje, závažnejšie je možné riešiť balónikovou valvuloplastikou (katetrizačná technika s nafúknutím balóna v mieste zúženej chlopne), chirurgická operácia chlopne s jej nahradením (v prípade ak nie je možné realizovať balónikovú valvuloplastiku).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ