CALL CENTRUM: 055/789 2222

Ramienková blokáda je porušené vedenie elektrickej aktivity v srdci. Podľa toho či postihuje pravé alebo ľavé ramienko vodivého systému sa delí na pravoramienkovú a ľavoramienkovú. Pokiaľ nevznikne blokáda oboch ramienok naraz nie je potrebné ju riešiť, ak vznikne je potrebné riešiť ju a aj príčinu, ktorá ku blokáde viedla.

Symptómy

väčšinou je bez príznakov, kompletná blokáda sa môže prejavovať nízkou pulzovou frekvenciou, pocitmi na odpadnutie až stratou vedomia.

Príčina vzniku

srdcový infarkt, kardiomyopatie, zápal srdcového svalu, vrodené defekty (napr. defekt predsieňového septa), pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia alebo vznikne po operácii alebo intervenčnom zákroku na srdci.

Komplikácie

po vzniku blokády oboch ramienok (kompletná blokáda) vznikne pomalší náhradný rytmus srdca, v ojedinelých prípadoch strata vedomia aj smrť pacienta. Ľavoramienková blokáda tiež komplikuje diagnostiku infarktu srdca.


Diagnostika

EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca (diagnostika ochorenie, ktorá k blokáde viedla).

Liečba

väčšinou nie je potrebná, zameriava sa len na liečbu základného ochorenia. V prípade vzniku kompletnej blokády je liečbou implantácia kardiostimulátora.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ