CALL CENTRUM: 055/789 2222

Je to súbor ochorení s rôznou príčinou vzniku, s rôznymi prejavmi, liečbou aj komplikáciami. Vznikajú pri poruche tvorby alebo vedenia elektrických impulzoch v srdci, tak, že srdce začne biť príliš rýchlo, príliš pomaly alebo nepravidelne. Arytmie môžu byť u pacienta prítomné stále alebo sa u neho vyskytujú len občas. Niektoré typy arytmií sú nezávažné, iné pokiaľ nie sú hneď prerušené môžu viesť k náhlej smrti.

Symptómy

pocit chvenia alebo bolesti na hrudníku, búšenie srdca, rýchla alebo pomalá akcia srdca, sťažené dýchanie, potenie, točenie hlavy, strata vedomia, smrť.

Príčina vzniku

srdcový infarkt, prítomnosť jazvy po infarkte, kardiomyopatia, porucha funkcie štítnej žľazy, minerálová nerovnováha, nadmerná konzumácia alkoholu, užívanie drog, stres, niektoré lieky, spánkové apnoe, fajčenie a iné.

Komplikácie

cievna mozgová príhoda, srdcové zlyhávanie, smrť.

Prevencia vzniku

udržiavanie adekvátnej hmotnosti, hodnôt tlaku krvi a cholesterolu, nefajčiť .


Diagnostika

EKG (aj dlhodobejšie monitorovanie – Holter EKG, implantovateľný slučkový rekordér), ultrazvukové vyšetrenie srdca, záťažové vyšetrenie, elektrofyziologické vyšetrenie.

Liečba

medikamentózna liečba, vágové manévre, kardioverzia (farmakologická alebo elektrická), defibrilácia, katétrová ablácia, implantácia kardiostimulácia alebo kardio-verter defibrilátora, v niektorých prípadoch aj chirurgická liečba.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ