CALL CENTRUM: 055/789 2222

Srdcové zlyhávanie je stav keď je srdcový sval oslabený a nie je schopný plniť svoju prečerpávaciu funkciu, preto krv ktorá by mala byť vypudená smerom ku všetkým orgánov tela sa hromadí v žilovom obehu. Príčiny vzniku srdcového zlyhávania môžu byť rôzne a väčšinou vzniká ako pokročilý stav iného kardiovaskulárneho ochorenia. Zabrániť jeho vzniku je možné prevenciou týchto ochorení. Delí sa podľa toho či dominujú príznaky z postihnutia pravej alebo ľavej komory na pravostranné a ľavostranné.

Symptómy

závisia od toho či srdcové zlyhávanie vznikne náhle alebo pomaly s postupným zhoršovaním sa. Typické sú: sťažené dýchanie pri námahe alebo v leže, znížená tolerancia námahy, slabosť, únava, opuchy dolných končatín/členkov, opuch brušnej steny, búšenie srdca, kašeľ, chrapot, časté močenie v noci, znížená chuť do jedla, napínanie na vracanie, náhly vzostup hmotnosti (z hromadenia vody v tele), pľúcny opuch (náhle zhoršenie dýchania, vykašliavanie spenených hlienov) a príznaky z ochorenia, ktoré viedlo ku srdcovému zlyhávaniu.

Príčina vzniku

koronárna choroba/srdcový infarkt, nedostatočne korigovaný tlak krvi, chlopňové chyby, kardiomyopatie, arytmie a iné.

Rizikové faktory

ktoré zhoršujú srdcové zlyhávanie sú cukrovka, nadváha/obezita, spánkové apnoe, fajčenie, nadužívanie alkoholu.

Komplikácie

náhle vzniknuté srdcové zlyhanie bez zásahu môže končiť smrťou pacienta.

Prevencia vzniku

zdravý životný štýl, pravidelná fyzická aktivita, vyvážená zdravá strava (s obmedzeným príjmom soli a tukov), starostlivá kontrola glykémií a hodnôt tlaku krvi, nefajčiť, neprijímať nadmerné množstvo alkoholu, udržiavať optimálnu hmotnosť, vyhýbať sa stresu.


Diagnostika

vyšetrenie pacienta, krvné testy, EKG, RTG hrudníka, ultrazvukové vyšetrenie srdca, CT, kontrastné vyšetrenie tepien vyživujúcich srdce – selektívna koronarografia a vyšetrenia zamerané na diagnostiku vyvolávajúcej príčiny.

Liečba

liečba základného ochorenia, medikamentózna liečba, pri závažnej srdcovej dysfunkcii implantácia srdcovej resynchronizačnej terapie alebo kardio-verter defibrilátora (odvráti život ohrozujúcu arytmiu), zariadenia na podporu krvného obehu, v indikovaných prípadoch aj transplantácia srdca.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ