CALL CENTRUM: 055/789 2222

Srdcový šelest je zvuk vznikajúci turbulentným prúdením krvi, ktorý je možné zaregistrovať počas počúvania srdca fonendokopom. Môže byť vrodený a po narodení sa postupne stratí alebo pretrváva alebo vznikne až v dospelosti. Nie každý šelest musí znamenať závažné postihnutie a preto ho nie je potrebné vždy riešiť.

Symptómy

pacient pri nezávažnom postihnutí nemusí pociťovať žiadne ťažkosti. Ak je postihnutie chlopne, ktoré daný šelest tvorí závažnejšie, môže trpieť nasledovnými symptómami: modré sfarbenie kože (najmä končekov prstov a pier), opuchy dolných končatín a brucha, náhly výrazný prírastok na váhe, sťažené dýchanie, kašeľ, zväčšená pečeň a rozšírené žily na krku, potenie, bolesť na hrudníku, pocity na odpadnutie, strata vedomia, únava (pozn.: symptómy sú typické pre jednotlivé chlopňové chyby).

Príčina vzniku

u detí sú často šelesty nevýznamné a počas rastu vymiznú alebo sú spôsobené vrodenými chybami srdca. U dospelých môže byť nezávažný šelest spôsobený zrýchleným tokom krvi cez chlopňu (pri námahe, v tehotenstve, pri horúčke, anémii, zvýšenej funkcii štítnej žľazy). Abnormálne šelesty vznikajú v miestach zúžených a nedovierajúcich chlopní, v miestach srdcových skratov a defektov prepážok. Príčinami týchto stavov môžu byť kalcifikácie a degeneratívne zmeny chlopní, endokarditída, reumatická horúčka, stav po infarkte srdca s komplikáciami a iné.


Diagnostika

počúvanie fonendoskopom – aj s rozlíšením či ide o systolický alebo diastolický šelest, ultrazvukové vyšetrenie srdca (určenie poškodenej chlopne), katetrizačné vyšetrenie srdca.

Liečba

mierny šelest bez ťažkostí nevyžaduje liečbu, pri závažnejšom stave je potrebná medikamentózna, intervenčná alebo chirurgická liečba.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ