CALL CENTRUM: 055/789 2222

Supraventrikulárna tachykardia sa prejavuje zrýchlenou činnosťou srdca (cca nad 100 tepov za minútu). Vzniká v srdcových predsieňach alebo v AV uzle (časť prevodového systému srdca). Ide o početnú skupinu arytmií, s rôznym mechanizmom vzniku, ktoré pacient nemusí vôbec pociťovať a môžu sa u neho vyskytovať len sporadicky alebo je arytmia trvalá. Supraventrikulárna tachykardia zahŕňa: sínusovú tachykardiu, multifokálnu predsieňovú tachykardiu, flutter a fibriláciu predsiení, atrioventrikulárnu nodálnu reentry tachykardiu a atrioventrikulárnu reentry tachykardiu.

Symptómy

pocit chvenia na hrudníku, búšenia srdca (abnormálne rýchla pravidelná alebo nepravidelná pulzová frekvencia), dýchavičnosť, točenie hlavy, potenie, strata vedomia.

Príčina vzniku

abnormality v prevodovom systéme srdca (aj vrodené), srdcové zlyhanie, srdcový infarkt, chlopňové chyby, minerálová nerovnováha, užitie nadmerného množstva alkoholu, fajčenie, drogy, operácia, stres, porucha funkcie štítnej žľazy, pľúcne ochorenia, obštrukčné spánkové apnoe.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, strata vedomia a zriedkavo aj smrť.

Prevencia vzniku

vyvážená zdravá strava, pravidelná fyzická aktivita, udržiavanie adekvátnej hmotnosti, nefajčiť, neprijímať nadmerné množstvo alkoholu.


Diagnostika

na základe symptómov pacienta, EKG (aj dlhodobejšie monitorovanie pomocou EKG Holtra, implantovaného slučkového rekordéra), ultrazvukové vyšetrenie srdca, záťažové vyšetrenie, elektrofyziologické vyšetrenie (vyhľadávanie miesta, kde vzniká arytmia).

Liečba

medikamentózna na spomalenie činnosti srdca, masáž karotického sínusu, vágové manévre, odstránenie príčiny vzniku arytmie, katétrová ablácia zdroja arytmie, kardioverzia (farmakologická alebo elektrická).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ