Syndróm zlomeného srdca, tzv. Tako-Tsubo kardiomyopatia patrí medzi ochorenia srdcového svalu (myokardu). Vzniká v súvislosti s psychicky alebo fyzicky stresovou situáciou alebo so zhoršením ochorenia, ktorým pacient trpel už predtým. V náleze dominuje podobná bolesť na hrudníku ako pri infarkte a sťažené dýchanie, srdce pacienta je oslabené a nie je schopné prepumpovať cez seba krv, ktorá sa preto hromadí v krvnom obehu pred srdcom. Po niekoľkých týždňoch až mesiacoch väčšinou dôjde ku úplnému vyliečeniu pacienta a kompletnej obnove funkcie srdca.

Symptómy

keďže sa prejavuje rovnako ako srdcový infarkt (bolesti na hrudníku, sťažené dýchanie) je potrebné tieto dva stavy od seba odlíšiť. Tako-Tsubo sa môže prejaviť aj búšením srdca, stratou vedomia, kašľom a inými príznakmi.

Príčina vzniku

zatiaľ existujú len teórie a predpoklady prečo dané ochorenie vzniká, úlohu však zohrávajú stresové hormóny. Vzniká väčšinou u žien v čase veľkého psychického alebo fyzického vypätia (náhle úmrtie blízkeho človeka, smrť dieťaťa, diagnostikované závažné ochorenie, domáce násilie, strata veľkého množstva peňazí, strata zamestnania, rozvod, autonehoda, operácia).

Rizikové faktory

ženské pohlavie, vek (častejšie vzniká nad 50 rokov, u žien po menopauze), neurologické ochorenie, stav po úraze hlavy.

Komplikácie

srdcové zlyhanie, prasknutie steny komory, pľúcny opuch, v krajnom prípade vedie ku smrti.


Diagnostika

anamnéza pacienta (so zameraním na zhoršenie iného ochorenia, fyzický a psychický stres), EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca (typická zmena tvaru srdca), krvné testy, RTG hrudníka, MRI, katetrizačné vyšetrenie tepien zásobujúcich srdcový sval (vylúčenie ischemického pôvodu ťažkostí).

Liečba

špecifiká liečba neexistuje, je zameraná len na liečbu príznakov, komplikácií a elimináciu stresov (ochorenie môže recidivovať).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ