CALL CENTRUM: 055/789 2222

Vaskulitídy tvoria rôznorodú skupiny ochorení, ktoré sú charakterizované zápalom a nekrózou cievnej steny. Postihovať môžu cievy všetkých veľkostí a typu, v jednom orgáne alebo aj vo viacerých. Dochádza pri nich ku vzniku zúžených miest na cievach, ktoré môžu viesť až ku odumretiu vyživovaného orgánu. Nezriedka sa tieto miesta striedajú aj s miestami rozšírenia ciev (aneuryzmy). Rizikom aneuryzmy je možnosť jej prasknutia s následným krvácaním. Výskyt vaskulitíd nie je v populácii častý, ale pri nepriaznivom priebehu môžu končiť až smrťou pacienta. Typy vaskulitíd: Takayasuova arteritída, thromboangiitis obliterans, Buergerova choroba, polyarteritis nodosa, Churgov Straussovej syndróm, erythema nodosum a mnohé ďalšie. Ďalšími sú vaskulitídy pri inom ochorení: infekcie, ochorenia spojivových tkanív, systémové ochorenia, poliekové, pri malígnom ochorení a vaskulitídy, ktorých príčina vzniku nie je známa.

Symptómy

jednak sú typické pre daný typ ochorenia a potom všeobecné ako: chrípkové príznaky, horúčka, únava, pokles hmotnosti, celková slabosť, nočné potenie.

Príčina vzniku

nie sú úplne jednoznačné, súvisia aj v genetickou predispozíciou jednotlivca a od imunitnej reakcie pacienta.

Komplikácie

orgánové poškodenie, vznik krvných zrazenín a rozšírení ciev.


Diagnostika

zistenie prítomnosti infekcie a užívania liekov, krvné testy a vyšetrenie moču, zobrazovacie vyšetrenie (CT/MRI/RTG/ultrazvukové vyšetrenie), biopsia, angiografia postihnutých ciev a pátranie po základnom ochorení.

Liečba

medikametózna, liečba základného ochorenia, katetrizačná a chirurgická (zameraná na liečbu komplikácií).

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ