Synkopa je prechodná strata vedomia, ktorá vzniká náhle v dôsledku nedokrvenia mozgu, pominie sama a človek sa preberá. Vazovagálna synkopa patrí medzi reflexné synkopy, má dobrú prognózu, neskracuje prežívanie pacientov, nevyžaduje liečbu, negatívom je, že pri páde môže dôjsť k zraneniu. Pred definitívnou diagnózou vazovagálnej synkopy je potrebné vylúčenie iných typov synkop.

Symptómy

bledá koža, točenie hlavy, pocit na vracanie, pocit tepla, studený pot, rozmazané videnie, strata vedomia.

Príčina vzniku

dysfunkcia blúdivého nervu (nervus vagus), ktorá spôsobí rozšírenie ciev, pokles tlaku, nedostatočné prekrvenie mozgu a stratu vedomia. Vzniknúť môže pri dlhom státí, v teple, pri zranení, pohľade na krv.

Prevencia vzniku

v prípade pocitov na odpadnutie je dobré si ľahnúť a zodvihnúť dolné končatiny do výšky alebo si v sede dať hlavu medzi kolená.


Diagnostika

vylúčenie iných ochorení, ktoré môžu viesť ku synkope: EKG, ultrazvukové vyšetrenie srdca, záťažové vyšetrenie, head-up tilt test (HUTT – test na sklopnom lôžku).

Liečba

vazovagálna synkopa liečbu nevyžaduje, potrebné je len sa vyhnúť spúšťačom, ak sa ich podarí identifikovať, pri dlhodobom státí pomôžu kompresné pančuchy a svalové kontramanévre.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ