CALL CENTRUM: 055/789 2222

Cholesterol je bežnou zložkou krvi, ktorá je potrebná pre správne fungovanie tela, avšak ak je prítomný v nadmernej miere je rizikovým faktorom vzniku kardiovaskulárnych ochorení často so závažnými dôsledkami pre život pacienta. Delí sa na tzv. „dobrý“, ktorý je pre telo prospešný a „zlý“ ktorý pri nadbytku škodí. Hladiny cholesterolu v krvi sú ovplyvňované sčasti geneticky a sčasti stravovacími návykmi.

Symptómy

vysoký cholesterol pacient nijak sám o sebe nepociťuje, má len symptómy z komplikácií, na ktorých vzniku sa podieľa.

Rizikové faktory

nezdravá strava s príjmom vysokého obsahu tukov, obezita, nedostatok fyzickej aktivity.

Komplikácie

ateroskleróza, ktorá môže spôsobiť infarkt srdca, cievnu mozgovú príhodu, poškodenie tepien končatín, obličiek, aorty a iné.


Diagnostika

vyšetrenie krvi (po cca 12 hodinovom lačnení).

Liečba

režimové opatrenia (úprava stravy, pravidelná fyzická aktivita), medikamentózna liečba.

Nájdite chorobu alebo stav podľa prvého písmena

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ