CALL CENTRUM: 055/789 2222

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., príjme do svojho tímu

LEKÁRA a LEKÁRA SO ŠPECIALIZÁCIOU

s praxou v odbore vnútorné lekárstvo alebo kardiológia.

Atestácia a prax v spomínaných odboroch je vítaná a bude zohľadnená v atraktívnom mzdovom ohodnotení, ktoré bude dohodnuté individuálne s každým záujemcom.

Pracovné podmienky: Plný úväzok, práca v nepretržitej prevádzke

Mzdové podmienky:

Základná minimálna mzda stanovená zákonom /skutočná výška základnej mzdy závisí od počtu rokov praxe Lekár bez špecializácie (možnosť zvýšenia kvalifikácie špecializačným štúdiom) 1 816,50 EUR / príplatok do 545,00 EUR za roky praxe

Lekár so špecializáciou
3 027,50 EUR / príplatok do 908,00 EUR za roky praxe

Ďalšie finančné výhody:

 1. pohyblivá zložka mzdy až do 1 500 EUR
 2. osobitný bonus
 3. profiremný bonus
 4. mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa pracovného zaradenia
 5. výkonnostný bonus dva x ročne podľa hospodárskych výsledkov spoločnosti
 6. príspevok na stravovanie významne nad rámec Zákonníka práce čo sa týka výšky príspevku, poskytovanie tohoto príspevku aj počas dovolenky, celodenného ošetrenia a ošetrenia člena rodiny
 7. odmeny pri životných jubileách a odchode do dôchodku
 8. príspevok na III. pilier – doplnkové dôchodkové sporenie (min. 2% z hrubej mzdy)
 9. mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu nad rámec Zákonníka práce
 10. odmeny podľa individuálneho hodnotenia zamestnanca

Iné výhody:

 1. dovolenka nad rámec zákona naviac 5 dní resp. 10 dní v závislosti od pracovného zaradenia
 2. práca v jednej z najmodernejších špecializovaných nemocníc na Slovensku
 3. špičková zdravotnícka prístrojová technika a vybavenie
 4. možnosť pracovať s renomovanými špecialistami v odbore
 5. záruka odborného a kariérneho rastu
 6. maximálna podpora pri získavaní špecializácie, rozširujúceho štúdia (PhD.), či medicínskeho certifikátu
 7. pracovné voľno pri sústavnom vzdelávaní nad rámec Zákonníka práce
 8. podpora získavania vedomostí na kongresoch a študijných pobytoch na Slovensku aj v zahraničí
 9. pravidelné interné odborné semináre a školenia

Žiadosť o prijatie do zamestnanie spolu s priloženým profesijným životopisom a Súhlasom so spracúvaním osobných údajov nám zasielajte na:

 • emailovú adresu: personalne@vusch.sk,
 • na adresu: VÚSCH, a.s., Personálny referát, Ondavská 8, 040 11 Košice, obálku označte „Žiadosť o prijatie do zamestnania“,
 • v prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle + 421 55 789 1656, 1657, 1650.

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu.