Lekári z VÚSCHu liečia, učia a zároveň publikujú

Kolektív autorov pod editorským vedením prof. MUDr. Márie Frankovičovej, PhD. vydal publikáciu s názvom: „A Surgeon’s Perspective on Dialysis Patients“. Ide o zborník vedeckých prác, publikovaných v zahraničnej recenzovanej vedeckej monografii…