Algeziologická ambulancia – liečba chronickej bolesti a silnej akútnej bolesti

V ambulantnej časti  začala svoju činnosť  algeziologická ambulancia vedená skúseným špecialistom v odbore algeziológia. , zabezpečujúcu integrovaný prístup v liečbe  chronickej bolesti a silnej akútnej bolesti.
Liečba je zameraná na  ischemickú bolesť dolných končatín, bolesti pri diabetickej polyneuropatii, pooperačné chronické bolesti, bolesti pri refraktérnej angíne pectoris, komplexný regionálny bolestivý syndróm, ako aj na liečbu chronickej bolesti u pacientov s vysokým kardiálnym rizikom. Algeziologická ambulancia je pre pacientov otvorená každý  pondelok od 13.00 do15.00.  Pacienti sa môžu objednať telefonicky na tel. čísle 055/7891260.

Leave a reply