Séria striktných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti pacientov, personálu a plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Vedenie Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb dôsledne monitoruje situáciu spojenú s rozšírením ochorenia COVID-19 na Slovensku. Už vyše týždňa na dennej báze včítane víkendu, zasadá operatívny štáb vedený generálnym riaditeľom a hlavnou hygieničkou VÚSCH, a.s.
Operatívny štáb prijal sériu striktných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti pacientov, personálu a plynulosti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Opatrenia sú plne v korelácii s nariadeniami krízového štábu. Vzhľadom k tomu, že naši pacienti so srdcovocievnymi ochoreniami patria k najviac ohrozeným skupinám, realizujeme prísne preventívne opatrenia spravidla v časom predstihu.
Na dnešnom zasadnutí operatívneho štábu po zhodnotení závažnosti epidemiologickej situácie s ochorením COVID-19 pristúpilo vedenie k rozhodnutiu poskytovať odkladnú zdravotnú starostlivosť iba v redukovanom režime a to podľa závažnosti diagnózy a klinického stavu pacientov. Poskytovanie neodkladnej zdravotná starostlivosti je zabezpečené v plnom rozsahu.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť od 13.3.2020 do odvolania.

Leave a reply