MIESTO PRVÉHO KONTAKTU

Vedenie VÚSCH, a. s. zriadilo pre účely triedenia pacientov „MIESTO PRVÉHO KONTAKTU“ – jedná sa o mobilný stan umiestnený oproti centrálnemu príjmu (miesto vyhradené pre sanitky). V tomto mieste prvého kontaktu  lekár a sestra odoberajú epidemiologickú anamnézu, zmerajú pacientovi TT a posúdia klinický stav pacienta a zhodnotia potrebu vyšetrenia resp. hospitalizácie v budove VÚSCH a. s.  Pacienti, ktorí prejdú vstupným filtrom, sú odosielaní na ambulantné vyšetrenie cez CT recepciu a pacienti určení na hospitalizáciu sú odosielaní na príjmovú ambulanciu. Títo pacienti majú farebný lístok s pečiatkou VÚSCH, a. s. a textom: „H“ -hospitalizácia , „A“ -ambulancia, „A-H“ -hospitalizácia až po ambulancii, „CT“ – CT vyšetrenie.  Nikto bez takého lístka, nesmie vojsť do budovy VÚSCH, a. s.. Pacienti privezení RZP/RLP budú vyšetrení v stane alebo na CPO – podľa závažnosti stavu. Pacienti odchádzajúci z ambulantného vyšetrenia alebo z hospitalizácie, idú rovnakou trasou ako prišli.

Leave a reply