POVOLENÉ NÁVŠTEVY hospitalizovaných pacientov za DODRŽANIA ZÁSAD hygienicko-epidemiologickej bezpečnosti

V súlade s Opatrením ÚVZ SR zo dňa 03.06.2020 k povoleniu návštev na všetkých lôžkových oddeleniach v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti sú vo VÚSCH, a. s. POVOLENÉ NÁVŠTEVY hospitalizovaných pacientov za DODRŽANIA ZÁSAD hygienicko-epidemiologickej bezpečnosti.

Vzhľadom na charakter prevádzky a vysokošpecializovanú akútnu zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom vo VÚSCH, a.s. a za účelom zaistenia hygienicko – epidemiologickej bezpečnosti (pacientov, návštev, personálu), sú stanovené nasledovné zásady umožňujúce návštevy hospitalizovaných pacientov:

  • Návštevy pacientov sú umožnené každodenne (od pondelka do nedele) v čase návštevných hodín od 15:00 – do 17:00 hod..
  • V rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb u pacienta. Výnimka je možná z dôvodov hodných osobitného zreteľa.
  • Miestom návštevy je izba hospitalizovaného pacienta. Časový úsek trvania jednej návštevy je maximálne 15 min..
  • Osoby prichádzajúce na návštevu k pacientom hospitalizovaným v:
  • Hlavnej budove (Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Klinika srdcovej chirurgie, I. Kardiologická klinika (Kardiologické a Arytmologické oddelenie, Klinika cievnej chirurgie)  – vstupujú do budovy hlavným vchodomDIA (novej) budove (II. Kardiologická klinika, Klinika angiológie) – vstupujú do budovy vstupom pri CT pracovisku.
  • O osobách prítomných na návštevách je VÚSCH, a.s. povinný viesť evidenciu. Pri vstupe do VÚSCH, a .s. sa u osôb prichádzajúcich na návštevu vykoná zistenie epidemiologickej anamnézy a výskytu príznakov akútneho respiračného ochorenia, vykoná sa bezkontaktné meranie telesnej teploty a osoba podpíše čestné prehlásenie. Osobám, ktoré podliehajú karanténe alebo domácej izolácii, ako aj osobám s príznakmi akútneho respiračného ochorenia návšteva nebude umožnená. O tejto skutočnosti sa nepovoleným návštevám poskytne informácia.
  • Pri vstupe do budovy sú všetky osoby povinné vykonať alkoholovú dezinfekciu rúk. Taktiež sú povinnéchrániť si vo vnútornom prostredí dýchacie cesty rúškom. Pri pohybe budovou je potrebné dodržiavať sociálny odstup 2 m.
  • Návšteva sa nepovoľuje u pacientov, ktorí sú chorí alebo podozriví z ochorenia  COVID-19 a osobám podliehajúcim karanténnym opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19, s výnimkou iba pri paliatívnom sprevádzaní v terminálnom štádiu.
V Košiciach, dňa  04.06.2020
Leave a reply