Prvá operácia svojho druhu na Slovensku – ExoVasc

ExoVasc – personalizovaná externá podpora aortálneho koreňa a ascendentnej aorty

Nový prístup chirurgického manažmentu pacienta s dilatovanou aortou.

Indikácia: dilatácia aorty

Jedna z hlavných vlastností Marfanovho syndrómu a podobných genetických predispozícií je zväčšenie alebo dilatácia aorty – hlavnej cievy transportujúcej okysličenú krv zo srdca do celého tela. Ľudia postihnutí týmto syndrómom sú vystavení výrazne vyžšiemu riziku disekcie (prasknutiu) aorty, ktoré môže mať fatálne následky.

Klasický prístup: náhrada aorty

Súčasný chirurgický štandard znamená mimo iné predísť disekcii aorty a to náhradou postihnutej vzostupnej aorty ± náhradou aj aortálnej chlopne umelým graftom (cievna protéza s umelou aortálnou chlopňou).
V prípade mechanickej náhrady aortálnej chlopne je nevyhnutné doživotné riedenie krvi (antikoagulačná liečba).
Alternatívne je možné aortálnu chlopňu opraviť a fixovať ju s externým umelým graftom, ktorý nahrádza oslabenú aortu. Výhoda tohto prístupu je odbremenenie pacienta od antikoagulačnej liečby. Nevýhodou je potenciálna nutnosť ďalšej operácie v budúcnosti. Oba prístupy sú predstavujú náročnejšie kardiochirurgické operácie.

Nový prístup: ExoVasc personalizovaná externá podpora aortálneho koreňa a ascendentnej aorty – ponechanie aorty aj chlopne pacienta

ExoVasc je alternatíva k náhrade aortálneho koreňa (a aorta). Na mieru vyrobená externá podpora je vyrobená na presnú zhodu s tvarom pacientovej aorty. Špeciálne tkanivo je umiestnené okolo vzostupnej aorty a ostáva na mieste. Nakoľko je aorta ponechaná nedotknutá, operácia trvá menší čas a nie je potreba antikoagulačnej liečby, súčasne nie je intervenovaná aortálna chlopňa.

Výhody pre pacienta: Ponechaním pacientovej natívnej aorty, za pomoci ExoVasc je výsledokom menej invazívna procedúra. Napriek tomu je potrebná operácia s otvoreným hrudníkom.

  • kratšia operácia (štandardne pár hodín v porovnaní s 5 – 6 hod)
  • v priebehu operácie je dlžka mimotelového obehu je výrazne skrátená
  • bez nutnosti antikoagulačnej liečby
  • posilnená aorta sa vracia do štruktúry podobnej normálu, je podporená chlopňa pacienta a ďalšie operačné zákroky sú málo pravdepodobné

Skúsenosti do dnes:

Cez 300 pacientov na svete obdržalo externú podporu aorty. Prvá bola implantovaná pred viac ako 15 rokmi. Spoločne sa prekonalo 800 pacientských rokov života pričom ExoVasc bol úspešný v každom z prípadov.

Leave a reply