ZÁKAZ NÁVŠTEV 19.07.2020

Vedenie VÚSCH, a.s. na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach zakazuje návštevy na všetkých klinikách a oddeleniach od 19.07.2020 do odvolania z dôvodu zvýšeného výskytu chrípky, chrípke podobných ochorení a akútnych respiračných ochorení.
Prosíme príbuzných, aby tento zákaz rešpektovali, boli ohľaduplní k hospitalizovaným pacientom a nevystavovali ich riziku nakazenia.
V Košiciach, 19.07.2020
prof. MUDr. František SABOL, PhD., MPH, MBA
generálny riaditeľ

Leave a reply