Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH a. s.) upokojuje svojich zamestnancov a prosí ich, aby nepodliehali lživým informáciám o plánovanom prepúšťaní a znižovaní ich platov a benefitov.

Košice 9. 2. 2021                                                                                                   Tlačová správa

Prioritou nového vedenia Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (VUSCH a. s.) je zvyšovanie kvality ústavu a rozšírenie sortimentu odborných zákrokov. V týchto mesiacov sa bude vedenie taktiež usilovať zvládnuť boj s koronavírusom.

 Novými členmi predstavenstva sú Ing. Anton Jura, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva a MUDr. Štefan Lukačin, PhD., člen predstavenstva VÚSCH a. s..

K výmene členov predstavenstva Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach dňa 5. 2. 2021. Rozhodol o tom hlavný akcionár spoločnosti Ministerstvo  zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom ministra Mareka Krajčího. Podľa vyjadrenia ministra je nové predstavenstvo VÚSCH a. s. zložené z naozajstných odborníkov – skúseného manažéra a dvoch medicínskych špecialistov, ktorí sú špičkoví odborníci na kardiológiu a kardiochirurgiu. Podľa jeho slov bola výmena potrebná, pretože kvalita zdravotnej starostlivosti v ústave v posledných rokoch stagnovala a zdôraznil aj odchod mnohých špičkových odborníkov, ktorí v posledných rokoch ústav nechcene opustili.

Nový predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VUSCH Anton Jura si váži poskytnutú príležitosť a dôveru ministerstva. „ Pevne verím, že mám všetky predpoklady na to, aby som spolu s kolegami úspešne viedol VÚSCH a posúval ho vpred. Dnes sa už nepovažuje za nevyhnutné, aby bol riaditeľom nemocnice lekár, úspešné príklady nájdeme na Slovensku aj v zahraničí. Naopak, považujem za určitú výhodu práve to, že nemám v tomto odvetví žiadne osobné väzby ani kontakty. Mojou úlohou bude vytvoriť ostatným zamestnancom ústavu optimálne podmienky na ich dôležitú prácu s cieľom zvýšiť spokojnosť pacientov a v neposlednom rade aj našich zamestnancov,“ dodal A. Jura.  

Nové vedenie VÚSCH a. s. vníma svoje menovanie ako veľkú manažérsku a medicínsku výzvu.   Za poľutovaniahodné však členovia predstavenstva považujú niektoré ataky, ktorými je VÚSCH v posledných dňoch vystavený.

„Je veľmi smutné a odsúdeniahodné, že v týchto pre zdravotníctvo a spoločnosť ťažkých časoch niekto zbytočne, vo svoj prospech odkláňa  pozornosť od toho, čo je v súčasnosti najdôležitejšie: poskytovať zdravotné služby na čo najvyššej úrovni a súčasne zvládať následky pandémie súvisiacej s koronavírusom,“ uviedol Anton Jura, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH a. s..

Ako ďalej dodal, verejnosti podsúvaný obraz podpory zamestnancov voči bývalému vedeniu VÚSCH je podľa nového predstavenstva umelo vytváraný.

„Podľa dlhodobých informácií aj osobných skúseností z posledných dní je skutočná atmosféra medzi zamestnancami úplne iná. V ústave stále panuje až chorobný strach z bývalého vedenia.   Podpisové a  petičné akcie na podporu bývalého vedenia nie sú spontánne, ale organizované podozrivým spôsobom, často osobným kontaktom. Dostávame informácie, že zdravotné sestry vraj  podpisujú aj čisté biele hárky a dostávajú komentáre typu: tu podpíš, lebo príde nové vedenie a zoberú ti všetky príplatky. Naša osobná skúsenosť zo stretnutí s bežnými zdravotníckymi či nezdravotníckymi zamestnancami bola veľmi pozitívna a príjemná. Chceme ich ubezpečiť, že informácie o plánovanom prepúšťaní a znižovaní platov a benefitov sú nepravdivé,“ uvádza v svojom stanovisku nové predstavenstvo VÚSCH.

Prof. František Sabol ostáva prednostom kardiochirurgickej kliniky, kde bude môcť naplno využiť svoje dispozície, operovať pacientov a venovať sa aj naďalej akademickým aktivitám.

Ako to už obvykle býva, v prvých dňoch sa nové predstavenstvo snaží zorientovať v organizácii a štruktúre ústavu a paralelne veľa komunikuje so zamestnancami. Hlavnou prioritou je predovšetkým pacient a ďalšie zvyšovanie kvality a sortimentu zákrokov. Za ďalšiu prioritu považujú potlačenie pretrvávajúcej atmosféry strachu z bývalého vedenia a nechuti mnohých zamestnancov chodiť do práce. Vnímajú aj veľké problémy s nedostatkom niektorých zdravotníckych pracovníkov, obzvlášť na anestéziologickom oddelení. Agendu pandémie COVID-19 považujú za veľmi náročnú a taktiež ju radia k prioritám svojej pozornosti v prvých dňoch po nástupe do funkcií. Túto problematiku bude vedenie úzko koordinovať so špičkovými odborníkmi v oblasti epidemiológie.

Vizitka nových členov predstavenstva VÚSCH a. s.:

Ing. Anton Jura, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VÚSCH a. s.

Ing. Jura je veľmi skúsený manažér s dlhoročnou praxou vo vysokých riadiacich pozíciách prevažne v priemyselnej oblasti a to na Slovensku, ale aj v USA či Kanade. Na Pittsburskej univerzite v USA úspešne absolvoval aj vyššie ekonomické štúdium – MBA. Taktiež bol dlhodobo aktívny v oblasti zamestnaneckej politiky, bol prezidentom Zväzu hutníctva, baníctva a geológie. Patrí medzi zakladateľov RÚZ a bol aj jej prvým prezidentom. Počas svojho pôsobenia v Kanade zastupoval záujmy firiem pri rokovaniach s kanadskou vládou.

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD., FESC, podpredseda predstavenstva VÚSCH a. s.

 Doc. Studenčan patrí k najskúsenejším klinickým kardiológom a zdravotníckym manažérom na Slovensku. V roku 2003 bol zakladajúcim riaditeľom VÚSCH. V Košiciach a neskôr aj v Prešove zaviedol v režime 24/7 prestížny program tzv. primárnej PKI – najmodernejšej invazívnej liečby infarktu myokardu. V uplynulých rokoch stál pri zrode a vývoji modernej IT technológie – komunikačnej platformy STEMI, ktorú dnes využívajú všetky nemocnice a záchranky na Slovensku pri záchrane životov u pacientov s infarktom myokardu a s cievnou mozgovou príhodou. Platforma STEMI bola na Slovensku vyhlásená za najlepšiu IT technológiu roka 2018. V roku 2019 Doc. Studenčan za svoje zásluhy získal Cenu mesta Košice. Doposiaľ pracoval ako prednosta Kardiologickej kliniky v Kardiocentre FNsP J. A. Reimanna v Prešove.

MUDr. Štefan Lukačin, PhD., člen predstavenstva VÚSCH a. s.

MUDr. Lukačin je vyhľadávaným odborníkom a patrí k najskúsenejším kardiochirurgom na Slovensku. Taktiež patrí k spoluzakladateľom kardiochirurgie v Košiciach. MUDr. Lukačin absolvoval množstvo odborných stáží na významných európskych kardiochirugických klinikách v zahraničí,  napríklad v Českej republike, Holandsku, Nemecku, Belgicku, Slovinsku, Španielsku či vo Francúzsku. Významne sa spolupodieľal na zavedení nových operačných postupov v kardiochirurgii na Slovensku, napr. ako sú záchovné operácie srdcových chlopní, operácie srdca bez mimotelového obehu – „off pump“ alebo „beeting heart surgery“.  Popri klinickej práci kardiochirurga v minulých rokoch získal mnohé skúsenosti aj v riadiacich pozíciách na postoch hlavného lekára, člena dozornej rady VÚSCH či námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť v NsP Krompachy.

Ing. Anton Jura, MBA
Predseda predstavenstva

Doc. MUDr. Martin Studenčan, PhD.
Podpredseda predstavenstva

MUDr. Štefan Lukančin, PhD.,
Člen predstavenstva

Leave a reply