Kvôli protipandemickým opatreniam sme prispôsobili príjem pacientov a režim návštev

Prijímaní pacienti prechádzajú vstupným filtrom a režim návštev sa riadi COVID automatom.

Vedúci pracovníci VÚSCH-u denne sledujú aktualizované metodické usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k organizácii protiepidemických opatrení v zdravotníckych zariadeniach. Podľa nich aktualizujeme platný oficiálny Pandemický plán ústavu. V súčasnosti platia tieto zásadné zmeny v bežnom fungovaní VÚSCH-u:

Príjem pacientov

 Prijímaní pacienti prechádzajú vstupným filtrom, kde sa aktualizuje ich epidemiologická anamnéza a ak nemajú platný COVIDOVÝ test, musia sa mu podrobiť pri vstupe. Za dôkaz infekcie COVID19 považujeme pozitívny PCR test, antigénový test je len orientačný.

Zdravotná starostlivosť v prípade pozitivity na COVID

Zdravotnú starostlivosť pre kardiakov poskytujeme aj v prípade pozitivity na COVID. Títo pacienti ale musia byť hospitalizovaní na našom COVID oddelení, ktoré vzniklo reprofilizáciou lôžok Angiologického oddelenia a časti lôžok oddelenia Kliniky anestzeziológie a intenzívnej medicíny (KAIM). V prípade nutnosti u pacientov v kritickom štádiu ochorenia COVID19 zabezpečujeme aj umelú pľúcnu ventiláciu. 

Režim návštev

Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach sa v súčasnosti riadi tzv. COVID automatom, a teda nariadením vlády a ministerstva zdravotníctva.

Pri červenom a čiernom stupni varovania sú podľa týchto pravidiel návštevy v princípe zakázané. Výnimku môže povoliť len ošetrujúci lekár či prednosta/primár pracoviska, aj to len v prípadoch, ak ide o umierajúceho alebo paliatívneho pacienta. V týchto prípadoch môže byť návšteva povolená iba vtedy, ak má táto osoba aspoň negatívny antigénový test nie starší ako 24 hod., bola kompletne zaočkovaná alebo dokázateľne prekonala infekciu COVID pred menej než 90-timi dňami.Príbuzným pacientov a návštevám vychádzame v ústrety, ak spĺňajú ostatné kritériá návštevy. Antigénový test môžu absolvovať aj u nás, bezprostredne pred vstupom na pracovisko.  

Čas návštev: 15:00 – 17:00

Pobyt pacientov na izbách

Podľa platných nariadení by mali všetci pacienti v ústave, vrátane pobytu na izbách, nosiť rúška. My ich k tomu vedieme, dokonca zabezpečujeme rúška pre všetkých pacientov. Výnimku z tohoto nariadenia predstavujú napr. niektoré zdravotné dôvody.

Leave a reply