Prvé opatrenia nového vedenia VÚSCH a.s.

Krátko po nastúpení do svojich funkcií nové predstavenstvo VÚSCH a.s. prijalo sériu nových opatrení. Medzi ne patrí:

–  sprísnenie protiepidemických opatrení, predovšetkým so zameraním na režim návštev pacientov, či návštevy v administratívnej časti,
– zmeny v organizačnej štruktúre, ktoré sa týkajú riadenia a subordinácie upratovacej služby,
– zánik pozície riaditeľa sekcie zdravotnej starostlivosti a vytvorenie pozícií medicínskych riaditeľov pre nechirurgické a chirurgické odbory,
– zánik pozície riaditeľa sekcie ekonomiky a prevádzky a vytvorenie pozície námestníka GR pre riadenie sekcie ekonomiky a  prevádzky.

Leave a reply