Medici vypomáhajú Východoslovenskému ústavu srdcových chorôb

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) v Košiciach získal výraznú posilu. Na „necovidových“ oddelenia zdravotníckeho zariadenia pomôžu zamestnancom študenti 4. a 5. ročníka Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Výzvu prijalo 21 študentov.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VUSCH Anton Jura potvrdil, že aj v tomto  zdravotníckom zariadení je situácia kritická, no stabilizovaná. Z celkového počtu 818 zamestnancov je 38 mimo pracoviska. V karanténe sú desiati pracovníci a ďalších 28 je pozitívne testovaných na Covid-19.

„Výpomoc medikov je v týchto neľahkých časoch veľmi vítaná, vzhľadom na tlak, ktorý evidujeme na nemocnice a na lôžka. Sme veľmi radi, že títo mladí ľudia sa rozhodli takýmto spôsobom pomáhať,“ konštatoval Anton Jura.

VÚSCH nepatrí medzi typické „covidové“ nemocnice, no reprofilizovaných má 19 lôžok pre pozitívnych pacientov na Covid-19, ktoré sú určené predovšetkým pre pacientov, ktorých stav vyžaduje akútnu kardiologickú alebo kardiochirurgickú starostlivosť.  K 4. marcu bolo obsadených 13 lôžok, tento počet sa denne mení.

„Z našej strany sa budeme snažiť študentom vytvoriť také podmienky, aby pri práci získali zručnosti a skúsenosti, ktoré im pomôžu pri ďalšom osobnom a odbornom raste. Spoločným úsilím je, aby výsledkom tejto spolupráce bol spokojný pacient a zabezpečená vyššia úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Anton Jura.

Ústav spolupracuje s Lekárskou fakultou Univerzity P. J. Šafárika, s ktorou rokuje aj o možnosti, aby študentom, ktorí sa rozhodnú pomáhať bezplatne, bol čas takto strávený v ústave zarátaný do letnej praxe. Konkrétne, aby bola študentom 4. ročníka neplatená výpomoc na kardiologickom oddelení uznaná ako letná prax z internej medicíny. To isté platí o študentoch 5. ročníka bezplatne pomáhajúcich na chirurgických oddeleniach. Ak si výpomoc nebudú chcieť študenti uznať ako letnú prax alebo budú robiť nad rámec letnej praxe, ich práca vo VÚSCH-u bude honorovaná.

Študenti medicíny budú pomáhať pri najťažších prácach, ako je prezliekanie či prenášanie pacientov a ďalších nevyhnutných činnostiach.

„Uvedomujeme si, že sú to študenti medicíny, ktorí by chceli aj operovať. Momentálne to nie je možné. Budeme hľadať kompromis medzi týmito dvoma polohami. Chceme, aby nám pomáhali tam, kde je to potrebné. Komunikovali sme však s primármi a vyjdeme medikom  v ústrety, aby sa dostali k zákrokom a operáciám,“ podotkol  podpredseda predstavenstva a riaditeľ pre nechirurgické odbory Martin Studenčan.

„Veľmi si vážime pomoc medikov. Som presvedčený, že jedným z benefitov, ktorý za ňu získajú, budú neoceniteľné skúsenosti a kontakty nadobudnuté v čase strávenom na špičkových pracoviskách nášho ústavu,“ podotkol  člen predstavenstva VÚSCH Štefan Lukačin. Ako ďalej dodal, medici sa ešte stále môžu hlásiť na výpomoc. Pre činnosť ústavu je ideálne, ak získa dokopy 30 študentov do 8-hodinových služieb.

Leave a reply